Avustukset yhdistyksille ja yhteisöille

Monipuolista (kulttuuri, yhteisöllisyys, liikunta, hyvinvointi) yhdistystoimintaa tuetaan avustuksilla, joiden jakoperusteena on toiminnan linkittyminen kunnan HYTE-työhön ja mittarina on vaikuttavuus.

Avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, seuralle, säätiölle tai järjestölle (yhteisö), jonka kotipaikka on Iitissä tai, jonka säännöllinen toiminta muutoin sijoittuu Iittiin. Iitin kunnan myöntämän avustuksen tarkoituksena on tukea Iitissä järjestettävää monipuolista toimintaa ja edistää iittiläisten harrastusmahdollisuuksia, hyvinvointia ja kulttuurityötä.

Samaan tarkoitukseen/toimintaan voi saada Iitin kunnan myöntämää avustusta tai tukea ainoastaan yhden avustuksen muodossa. Toiminta-avustuksia myönnettäessä huomioidaan yhteismäärään myös mahdolliset markkinointi- tai vastaavat sopimukset, joissa yhdistykselle suoritetaan rahallista korvausta mm. kunnan näkyvyydestä. Suositeltavaa on, että sama taho hakee avustusta vain yhdellä hakemuksella, vaikka kyseessä olisivat eri toiminnot tai jaostot. Mahdolliset erilliset hakemukset voidaan yhdistää ja käsitellä yhtenä hakemuksena. Kunta voi avustuspäätöstä valmisteltaessa määritellä avustustyypin hakemuksesta poiketen arvioituaan hakemusta ja siinä esitettyjä tietoja.

Avustusta haetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella kunnan verkkosivuilla. Hakemuslomakkeita saa myös asiakaspalvelupiste Iitti-pisteestä kunnan kirjastolta. Avustukset myöntää vuosittaisen määrärahan puitteissa kunnanhallitus.

Avustusmuodot

  1. Toiminta-avustus on pääsääntöisesti rekisteröityneiden iittiläisten järjestöjen koko vuoden säännölliseen toimintaan tarkoitettu avustus. Toiminta-avustusta ei myönnetä järjestöjen investointeihin tai liiketoimintaan, yrityksille tai keskusjärjestöille tai edelleen jaettavaksi. 
  2. Kohdeavustuksia myönnetään Iitissä tapahtuviin hankkeisiin, tapahtumiin tai toimintoihin. Kohdeavustus myönnetään pääsääntöisesti iittiläisille tai Iitissä toimiville yhteisöille, jotka eivät ole saaneet toiminta-avustusta. 

Jaa sivu eteenpäin