Avustukset yhdistyksille ja yhteisöille

Monipuolista (kulttuuri, yhteisöllisyys, liikunta, hyvinvointi) yhdistystoimintaa tuetaan avustuksilla, joiden jakoperusteena on toiminnan linkittyminen kunnan HYTE-työhön ja mittarina on vaikuttavuus.

Avustusta voidaan myöntää rekisteröityneelle yhdistykselle, seuralle, säätiölle tai järjestölle (yhteisö), jonka kotipaikka on Iitissä tai, jonka säännöllinen toiminta muutoin sijoittuu Iittiin. Iitin kunnan myöntämän avustuksen tarkoituksena on tukea Iitissä järjestettävää monipuolista toimintaa ja edistää iittiläisten harrastusmahdollisuuksia, hyvinvointia ja kulttuurityötä. Avustusten myöntäminen edellyttää, että hakija on toiminut yhden kalenterivuoden ennen avustuksen hakua. Avustukset myöntää vuosittaisen määrärahan puitteissa kunnanhallitus.

Yhdistys voi hakea vain yhtä avustuskohdetta.

Iitin kunnan harkinnanvaraiset avustukset pohjautuvat kuntastrategian tavoitteiseen tukea ennaltaehkäisevää hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä. Avustuksia on haettavana seuraaviin hyvinvointia tukeviin kohteisiin:

  • kulttuuritoiminta ja -paikat
  • liikuntatoiminta ja –paikat
  • nuorisoyhdistysten toiminta
  • muu hyvinvointia tukeva toiminta ja tapahtumat

Avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella kunnan verkkosivuilla.

Avustusmuodot ja -ohjeet

  1. Toiminta-avustuksella tuetaan hakijan toimintaa tai toimintaa tukevia tapahtumia esimerkiksi paikallista harrastustoimintaa, johon on mahdollista osallistua matalalla kynnyksellä. Liikuntatoiminnan avustuksen myöntämisen ehtona on, että yhdistys on sitoutunut antidopingtoimintaan ja dopingin vastaiseen työhön sekä noudattaa reilun pelin periaatteita. 
  2. Liikunta- ja kulttuuripaikkojen avustuksilla tuetaan esimerkiksi kylien harrastusolosuhteiden kehittämistä.
  3. Avustusohjeet 2024 Iitin kunta

Jaa sivu eteenpäin