Vaikuttamis- toimielimet

Iitin kunnanhallitus on asettanut kolme vaikuttamistoimielintä: nuorisovaltuuston, vanhus- ja vammaisneuvoston sekä kyläasiainneuvottelukunnan. Vaikuttamistoimielimillä on mahdollisuus antaa mielipiteensä heitä koskettaviin asioihin ja niiden valmisteluun sekä toimia osallisuuden edistäjinä.


Jaa sivu eteenpäin