Johtoryhmä

Kunnanjohtaja, toimialajohtajat sekä kunnanjohtajan mahdollisesti valitsemat muut viranhaltijat muodostavat johtoryhmän, jonka tehtävänä on tukea ja kehittää kunnan kokonaisjohtamista varmistaen, että kuntaorganisaatio toimii kokonaisuutena kunnan strategian suuntaisesti, päämääränä kunnan ja sen asukkaiden hyvinvointi.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii kunnanjohtaja ja hän voi tarvittaessa kutsua johtoryhmän kokoukseen myös asiantuntijoita. Johtoryhmä ei tee valituskelpoisia hallintopäätöksiä eikä ole kuntalainmukainen toimielin. Johtoryhmä kokoontuu säännönmukaisesti kaksi kertaa kuukaudessa ja tarvittaessa useammin. 

Iitin kunnan johtoryhmä

Jarkko Salonen

Kunnanjohtaja

Seuraa kunnanjohtajaa somessa:

Facebook: @kj Jarkko Salonen
Instagram: @kj_jarkko_salonen

jarkko.salonen@iitti.fi

Puh. 040 726 2990

Tuomas Rimpiläinen

Hallinto- ja talousjohtaja

tuomas.rimpilainen@iitti.fi

Puh. 040 481 8401

Jari von Becker

Kasvatus- ja opetusjohtaja

jari.vonbecker@iitti.fi

Puh. 040 483 3732

Harri Hoffren

Tekninen johtaja

harri.hoffren@iitti.fi

Puh. 040 4854 037

Irina Barkman

Hyvinvointijohtaja

irina.barkman@iitti.fi

Puh. 0400 932 135

Valmiusjohtoryhmä

Kunnan valmiusjohtoryhmä toimii häiriö- ja poikkeustilanteiden johtoryhmänä. Se koostuu kunnan viranhaltijajohdosta ja muista avainhenkilöistä. Ryhmän kokoonpano vaihtelee tilanteen ja tarpeen mukaan. Valmiusjohtoryhmän nimeää ja sen kokoonpanon muutoksista päättää kunnanjohtaja.

Valmiusjohtoryhmän keskeinen tehtävä on avustaa kunnan johtoa tilannekuvan muodostamisessa sekä koordinoida kunnan kriisiviestintää, ja kunnassa tehtäviä päätöksiä häiriötilanteen hallintaan saamiseksi.


Jaa sivu eteenpäin