Viestintä

Iitin kunnan viestinnän tarkoituksena on tarjota ajantasaista tietoa kunnan toiminnasta, palveluista, suunnitelmista ja päätöksenteosta monikanavaisesti. Viestinnällä edistämme hyvinvointia ja luomme edellytykset avoimelle vuorovaikutukselle. 

Kunnan hallintosäännön (kvalt 20.6.2023 § 19) mukaisesti viestintää ja tiedottamista johtaa kunnanhallitus, joka hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista sekä nimeää viestinnästä vastaavat viranhaltijat. Kunnan organisaatiossa viestintä on hajautettu, ja toimialat vastaavat omasta palveluviestinnästään, jonka tiedottamis- ja järjestämisvastuusta vastaa toimialan johtaja. 

Kunnan keskeisiä ulkoisen viestinnän ja tiedottamisen välineitä ovat:

  • kunnan verkkosivut
  • sosiaalisen median kanavat 
  • tiedotteet 
  • lehti-ilmoitukset 
  • kuulutukset 
  • esitteet ja mainokset.

Tiedottamista voidaan myös tehostaa erilaisilla tiedotus- ja keskustelutilaisuuksilla sekä lehdistöhaastatteluilla. 

Markkinointiviestintä

Kunnanmarkkinointiviestinnän periaatteena on hyvinvoinnin edistäminen ja kunnan ja alueen etujen esillä pitämistä uusien asukkaiden, yritysten ja matkailijoiden houkuttelemiseksi alueelle. Tarkoituksena on parantaa kunnan asemaa kilpailussa asukkaista, yrityksistä ja matkailijoista, sekä herättää kiinnostusta, kasvattaa tunnettuutta ja nostaa mielikuvaa Iitin kunnasta hyvinvoivana ja haluttuna asuinkuntana. 

Markkinointiviestintä toteuttaa tavoitteenaan kuntastrategian pitkäaikaista, vuoden 2023, visiota: Iitti on hyvinvoiva ja haluttu asuinkunta kansainvälisin kosketuksin. 

Yhteystiedot

Tuomas Rimpiläinen
Hallinto- ja talousjohtaja
Jenna Ahola
Markkinointi- ja tiedotussihteeri

Jaa sivu eteenpäin