Lasten yleisimmät tartuntataudit varhaiskasvatuksessa

Sairasta lasta ei voi tuoda varhaiskasvatukseen. Huoltajat merkitsevät lapsen sairauspoissaolon Edlevo-sovellukseen mahdollisimman pian sairauden ilmettyä. Poissaolomerkintöjä ei korjata takautuvasti sairaudesta johtuviksi. Huoltajien toivotaan ilmoittavan myös sairauden syyn henkilökunnalle. Tiedon saaminen on välttämätöntä, jos lapsella on jokin tarttuva tauti. Varhaiskasvatusyksiköstä tiedotetaan tarvittaessa myös muita huoltajia.

Sairaan lapsen tulee saada riittävästi lepoa. Lapsi voi palata varhaiskasvatukseen, kun hän jaksaa osallistua toimintaan ryhmässä eikä tartuntavaaraa ole. Lapsella tulee olla yksi kuumeeton tai oireeton päivä ennen varhaiskasvatukseen paluuta. Kuume ei ole ainoa ratkaiseva tekijä, vaan lapsen yleisvointi ratkaisee paluun. Jos lapsi on ollut vatsataudissa, tulisi hänen palata varhaiskasvatusyksikköön vasta kahden oireettoman päivän jälkeen.

Jos lapsi sairastuu varhaiskasvatuspäivän aikana, siitä ilmoitetaan huoltajille ja lapsi tulee hakea pois mahdollisimman pian.

Opas huoltajille: Lasten yleisimmät tartuntataudit varhaiskasvatuksessa (linkki, pdf).