Johtosäännöt ja yhteistoiminta sopimukset

Kuntastrategia

Kuntastrategia 2022-2025 (pdf)

Johtosäännöt

Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä sekä kunnan hallinnon perusteista. Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeisin ohjausväline. Hallintosäännön sisällön vähimmäisvaatimukset on määritelty kuntalain (410/2015) 90 §:ssä.

Iitin kunnan hallintosääntö

Konserniohje

Hankintaohje

Kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset