Johtosäännöt ja yhteistoiminta sopimukset

Kuntastrategia

Kuntastrategia 2022-2025 (pdf)

Johtosäännöt

Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä sekä kunnan hallinnon perusteista. Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeisin ohjausväline. Hallintosäännön sisällön vähimmäisvaatimukset on määritelty kuntalain (410/2015) 90 §:ssä.

Iitin kunnan hallintosääntö (pdf)

Konserniohje (pdf)

Hankintaohje (pdf)

Iitin kunnan metsästrategia

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.12.2022 § 38 Iitin kunnan metsästrategian. Linkki (pdf) hyväksyttyyn metsästrategiaan.

Kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset

MAL-so­pi­mus >>