Viestintä

Vaakuna

Iitin kunnan vaakuna

Iitin kunnanvaakunan on suunnitellut heraldikko Ahti Hammar (1911-1979), joka oli koulutukseltaan litografi ja yksi Suomen heraldisen seuran kahdestatoista perustajajäsenestä.

Vaakuna vahvistettiin käyttöön 3. maaliskuuta 1953.

Vaakunan selitys on ”mustassa kentässä aaltokoroinen hopeahirsi, päällikkeenä paaluittainen kaksilehtinen kulta-avain”. Hirsi kuvaa Kymijokea ja päällä oleva avain kunnan keskeistä asemaa joen varrella.

Iitin kunnan markkinointilogo

 

Iitin kunnan markkinointilogo ja siihen liittyvä värimaailma on uudistettu syksyllä 2017. Tunnuksen on suunnitellut graafinen suunnittelija, professori Kyösti Varis.

Käyttöluvat

Kuntalain mukaan vaakunan käyttöä valvoo kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen. Vaakuna on virallinen tunnus, jota tulee käyttää arvonsa mukaisesti. Kunnan ulkopuolisten tahojen tulee hakea käyttölupa vaakunalle, jos haluavat sitä käyttää.

Vaakunan käyttöluvat myöntää kunnanhallitus.

Myös markkinointilogon käyttö on kunnan ulkopuolisille tahoille luvanvaraista. Luvat myöntää tiedotustoiminnastavastaava hallinto- ja talousjohtaja.

Katso myös