Varhaiskasvatuksen tietosuoja

Varhaiskasvatuslain mukaan Iitin kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten tiedot varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda:an 1.1.2019 lähtien.

Varhaiskasvatuksen tietovaranto on kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista sekä varhaiskasvatuksen henkilöstöstä.


Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n tietosuoja-asetusta ja kansallista lainsäädäntöä. Henkilötietoja kerätään vain perustellusti. Henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti, luottamuksellisesti ja turvallisesti sekä rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi.

Jokaisella varhaiskasvatuksen tietojärjestelmiin rekisteröidyllä henkilöllä on EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus saada tieto hänestä itsestään tallennettuihin henkilötietoihin.

Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä.

Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.


Vardan tiedote vanhemmille

Varhaiskasvatuksen tietosuojaseloste

Varda palvelun tietosuojaseloste

Vardan esittely 

Opetushallituksen tiedote: Esiopetustietojen tallentaminen KOSKI-palveluun

Tiedote 4.2.2020 Tulorekisterin käyttöönotto Iitin kunnassa varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittelemistä varten