Valiokunnat

Valtuusto jakaantuu valiokuntiin, joita ovat palveluvaliokunta, elinvoima- ja resurssivaliokunta sekä elinympäristövaliokunta. Valiokuntien yhteinen rooli valmistelussa on ohjata ja seurata kuntayhteistyön voimavarojen hyödyntämistä kunnan kokonaiskehittämisessä.

Valiokuntien toimikausi on sama kuin kunnanhallituksen toimikausi.


Elinvoima- ja resurssivaliokunta

Elinvoimavaliokunnan tehtävänä on ohjata valmistelua, joka tähtää elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja kunnan elinvoimaisuuden parantamiseen, kunnan näkyvyyden ja positiivisen imagon edistämiseen sekä yritystoiminnan kehittämiseen kunnassa. Valiokunnan tehtävänä on myös ohjata kuntakonsernin talouden kehyksien, talousarvioesitysten mm. investointien, kunnan veroprosenttien ja lainanoton sekä kunnan henkilöstöpolitiikkaan kuuluvien asioiden valmistelua.

Puheenjohtaja: Markku Yli-Kaitala, markku.yli-kaitala@iitti.fi

Varapuheenjohtaja: Jaana Aro, jaana.aro@iitti.fi

Jäsen: Heli Kiviaho, heli.kiviaho@iitti.fi

Jäsen: Olli Pasila, olli.pasila@iitti.fi

Jäsen: Heikki Hiltunen, heikki.hiltunen@iitti.fi

Varajäsenet

(Yli-Kaitala) Reijo Leino, reijo.leino@iitti.fi

(Aro) Enni Sormunen, enni.sormunen@iitti.fi

(Kiviaho) Tarja Mikkola, tarja.mikkola@iitti.fi

(Pasila) Pekka Mertakorpi, pekka.mertakorpi@iitti.fi

(Hiltunen) Esa Lavonen, esa.lavonen@iitti.fi


Palveluvaliokunta

Palveluvaliokunnan tehtävänä on ohjata palveluiden järjestämistä asiakaslähtöisesti palvelutarpeita ja käytettävissä olevia resursseja yhteensovittaen. Valiokunta seuraa yleistä yhteiskunnallista kehitystä, kunnan väestökehitystä, kuntalaisten hyvinvoinnin kehitystä sekä ennakoi niiden vaikutuksia palvelutarpeisiin. Valiokunta ohjaa hyvinvointikertomuksen valmistelua.

Puheenjohtaja: Ari Ollikainen, ari.ollikainen@iitti.fi

Varapuheenjohtaja: Marko Eklund, marko.eklund@iitti.fi

Jäsen: Riitta Tuomala, riitta.tuomala@iitti.fi

Jäsen: Veli-Pekka Martikainen, veli-pekka.martikainen@iitti.fi

Jäsen: Tatu Lintukangas, tatu.lintukangas@iitti.fi

Varajäsenet:

(Ollikainen) Kari Porkka, kari.porkka@iitti.fi

(Eklund) Marko Kaarlenpoika, marko.kaarlenpoika@iitti.fi

(Tuomala) Veikko Ojala, veikko.ojala@iitti.fi

(Martikainen) Ainokaisa Rintala, ainokaisa.rintala@iitti.fi

(Lintukangas) Maria Lairila, maria.lairila@iitti.fi


Elinympäristövaliokunta

Elinympäristövaliokunnan tehtävänä on ohjata valmistelua, joka koskee maankäyttöä, liikennejärjestelmiä, kunnan rakennetun ympäristön sekä kiinteän omaisuuden ylläpitoa sekä turvallisen, ekologisen ja viihtyisän elinympäristön kehittämistä.

Puheenjohtaja: Janne Aalto, janne.aalto@iitti.fi

Varapuheenjohtaja: Reijo Houni, reijo.houni@iitti.fi

Jäsen: Päivi Matilainen, paivi.matilainen@iitti.fi

Jäsen: Heikki Hutri, heikki.hutri@iitti.fi

Jäsen: Sami Saarikko, sami.saarikko@iitti.fi

Varajäsenet

(Aalto) Riitta Alestalo, riitta.alestalo@iitti.fi

(Houni) Maria Niinipuu, maria.niinipuu@iitti.fi

(Matilainen) Mika P. Salminen, mika.salminen@iitti.fi

(Hutri) Harri Lehtinen, harri.lehtinen@iitti.fi

(Saarikko) Esa Lavonen, esa.lavonen@iitti.fi

Katso myös