Vaalit

Suomessa toimitettavia yleisiä vaaleja ovat aluevaalit, eduskuntavaalit, kuntavaalit, presidentinvaalit ja europarlamenttivaalit. Vaalien lisäksi voidaan toimittaa myös yleiseen äänestysoikeuteen perustuvia neuvoa-antavia valtiollisia kansanäänestyksiä ja neuvoa-antavia hyvinvointialueen tai kunnan kansanäänestyksiä.

Iitin kunta julkaisee verkkosivuillaan lisätietoja äänestyspaikoista ja -aikatauluista Iitissä, kun vaalit ovat ajankohtaiset.

Seuraavat vaalit

Eduskuntavaalit sunnuntaina 2.4.2023 ennakkoäänestys kotimaassa 22.-28.3.2023 ja ulkomailla 22.-25.3.2023.

Suomen perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontuva eduskunta. Eduskuntaan kuuluu 200 kansanedustajaa.

Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Vaalipäivä on vaalivuoden huhtikuun kolmas sunnuntai, jollei pääsiäisestä muuta johdu. Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.

Eduskuntavaaleissa noudatetaan vaalilain 5 §:n mukaista vaalipiirijakoa. Vuoden 2019 eduskuntavaalien jälkeen vaalipiirijakoon on tehty muutoksia ja Iitti on siirtynyt Kaakkois-Suomen vaalipiiristä Hämeen vaalipiiriin.

Lue lisää vaaleista oikeusministeriön vaalisivuilta vaalit.fi.

Ennakkoäänestys 22.-28.3.2023

Iitin kunnassa olevien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat:

1) Kunnantalo, Rautatienkatu 20, 47400 Kausala

Aukioloajat

ke – pe 22.3. – 24.3.2023   klo 9:00 – 18:00
la – su 25.3. – 26.3.2023    klo 10:00 – 13:00 
ma 27.3.2023                     klo 9:00 – 20:00
ti 28.3.2023                        klo 9:00 – 18:00

2) Liikkuva ennakkoäänestyspaikka (kirjastoauto)

Pysähdyspaikat

lauantai 25.3.2023

klo 9:00 – 10:00 Kausala, Varsatie 4 (Ehtookoti), kirjastoauton pysäkki
klo 10:45 – 11:45 Huutotöyry M-kauppa, Vuolenkoskentie 1471
klo 11:55 – 12:55 Vuolenkoski Kylänmäki, Vuolenkoskentie 1142
klo 13:40 – 14:40 Lyöttilän maamiesseurantalo, Lyöttiläntie 350
klo 14:50 – 15:50 Iitin kirkonkylä, kirkon parkki

sunnuntai 26.3.2023

klo 9:30 – 10:30 Perheniemi, Erottaja (Rantatie 1)
klo 11:15 – 12:15 Hiisiö (Kaukaa) entinen koulu, Kuninkaantie 32
klo 12:30 – 13:30 Säyhde keskusta, Säyhteentie 389, kirjastoauton pysäkki
klo 13:45 – 14:45 Mankala, entinen kyläkauppa, Ratatie 150

Varsinainen vaalipäivä 2.4.2023

Iitin kunnan äänestysalueet ja äänestyspaikat varsinaisena vaalipäivänä:

001 Kausala, Kunnantalo, Valtuustosali, Rautatienkatu 20
002 Etelä-Iitti, Haapakimolan koulu, Kolisevantie 8
003 Kirkonkylä, Kirkonkylän kylätalo, Kymentaantie 1
004 Pohjois-Iitti, Vuolenkosken koulu, koulun ruokalarakennus, Vuolenkoskentie 1296

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen, asuu samassa taloudessa ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään. 

Kotiäänestys toimitetaan jonakin kotimaan ennakkoäänestyksen ajanjaksoon sattuvana, äänestäjälle erikseen ilmoitettavana päivänä, kello 9–20. Vuoden 2023 eduskuntavaaleissa äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 21.3.2023 klo 16 mennessä. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. 

Ilmoittautumislomake kotiäänestykseen. Täytetyn lomakkeen voi palauttaa keskusvaalilautakunnalle postitse. Keskusvaalilautakunnan postiosoite on PL 32, 47401 Kausala
Ilmoituksen voi tehdä myös puhelimitse numeroon 040 194 6048 (ma-to kello 9-15) tai 020 615 9600 (ma-pe kello 9-15) tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi.

Laitosäänestys

Erityisiä ennakkoäänestyspaikkoja ovat kotimaassa sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt (esimerkiksi vanhainkodit, hoivakodit ja palvelutalot) sekä rangaistuslaitokset. Vuoden 2022 alusta alkaen erityisinä ennakkoäänestyspaikkoina toimivat myös Puolustusvoimien varusmieskoulutusta antavien joukko-osastojen varuskunnat ja Rajavartiolaitoksen varusmieskoulutusta antavat yksiköt.

Kunnanhallituksen nimeämä vaalitoimikunta saapuu kuhunkin kunnan alueella olevaan laitokseen toimittamaan äänestyksen vähintään yhtenä ja enintään kahtena ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä.

Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Muilla, esimerkiksi laitoksen henkilökunnalla, ei ole oikeutta äänestää laitosäänestyksessä.

Laitoksen, jonka asukkaat haluavat äänestää, on tehtävä ilmoitus keskusvaalilautakunnalle. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 21.3.2023 klo 16 mennessä. Ilmoituksen voi tehdä myös puhelimitse numeroon 040 194 6048 (ma-to kello 9-15) tai 020 615 9600 (ma-pe kello 9-15) tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi. Keskusvaalilautakunnan postiosoite on PL 32, 47401 Kausala.


Ulkomainonta

Eduskuntavaalien 2023 ulkomainonta voidaan aloittaa keskiviikkona 15.3.2023 Kausalan torilla. Mainonta muilla Iitin kunnan omistamilla alueilla ja kiinteistöillä on kielletty. Iitin kunta huolehtii vaalimainostelineiden pystyttämisestä ja poistamisesta. Vaalimainokset tulee poistaa ulkomainontapaikolta kuntavaaleja seuraavalla viikolla eli viikon kuluessa vaalipäivästä (vko 14). Puolueet ja valitsijayhdistykset velvoitetaan huolehtimaan taulujen siisteydestä. Kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle varataan yksi kaksipuolinen teline julisteita varten. Kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle tulevan julistetilan sijainti, luettuna vasemmalta oikealle määräytyy samassa järjestyksessä kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä.

Ehdokkaita asettaneiden ryhmien tulee ilmoittaa Iitin kunnan keskusvaalilautakunnan sihteerille mainospaikan käytöstä sähköpostitse henni-leena.jaakkola@iitti.fi viimeistään 12.3.2023 mennessä.

 

Lisätietoja eduskuntavaaleista Iitin kunnassa:

Henni-Leena Jaakkola
Keskusvaalilautakunnan sihteeri
henni-leena.jaakkola@iitti.fi
puh. 040 194 6048