Saavutettavuusseloste

Iitin kunta pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain ja EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee www.iitti.fi-verkkosivustoa sekä samalla julkaisujärjestelmällä toteutettuja kampanjasivustoja.  Iitti.fi verkkosivusto on julkaistu syyskuussa 2015. Tämä seloste on laadittu 18.9.2020, ja sitä on päivitetty 30.7.2021. Seloste perustuu itsearvioon sekä ulkopuolisen tahon testausohjelmalla suoritettuun tarkastukseen.

 

Vaatimustenmukaisuus

Iitin kunnan verkkosivusto vastaa pääosin Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen vaatimusten tasoja A ja AA.

 

Ei-saavutettava sisältö

Havaittavuus

WCAG 1.1.1 Sivustolla on navigointiin ja tiedon visualisoimiseen käytettyjä karttoja, kuvaelementtejä ja kuvituskuvia, joilta puuttuu tekstivastineet. Ennen 23.9.2020 julkaistussa ei-tekstuaalisessa sisällössä on puutteita tekstivastineissa.

WCAG 1.2.2 Osasta upotetuista YouTube-videoista puuttuu tekstitys. Videot on julkaistu ennen 23.9.2020, joten ne eivät kuulu lainsäädännön piiriin. Livelähetyksiä ei sido tekstittämisen vaatimukset. Tekstittämättömät videot ovat esillä vaatimusten mukaisesti enintään 14 päivää.

WCAG 1.3.1 Otsikkotasojen käytössä epäloogisuuksia.

WCAG 1.4.1 Linkin tunnistus on osittain puutteellinen. Linkin tunnistettavuus vain värin perusteella, mutta alleviivaus käytössä värin lisänä, kun linkki on valittuna.

WCAG 1.4.5 Sivuilla on joitakin tekstiä sisältäviä kuvia, joille ei ole määritetty kuvaavia tekstivastineita.

Hallittava

WCAG 2.4.1 Julkaisuissa navigointi näppäimistöllä ei ole selkeää.

WCAG 2.4.4 Linkin tarkoitus kontekstissa. Samaa linkkitekstiä käytetään linkeissä, jotka ohjaavat käyttäjän eri kohteisiin. Esimerkiksi ”ota yhteyttä” tai ”lue lisää”


Liitetiedostot

Iitin kunnan verkkosivusto sisältää liitetiedostoja (pdf, doc), joista kaikki eivät ole saavutettavia. Ei-saavutettavia liitetiedostoja on osa ennen 23.9.2018 laadituista tiedostoista, jotka eivät kuulu sovellettavan lainsäädännön piiriin. Kunnan kanssa asioimiseen tarvittavat vanhat liitetiedostot pyritään uudistamaan saavutettaviksi vuoden 2021 aikana.Muut kanavat

Iitin kunnan toimielinten ja viranhaltijoiden päätösten sekä kunnan virallisten kuulutusten julkaisusivusto on pääosin esteetön.

Iitin kunnan käytössä olevat sosiaalisen median kanavat ja tilit saattavat sisältää ennen 23.9.2020 julkaistua ei-tekstuaalista sisältöä, kuten tekstittämättömiä videoita, joille ei ole määritelty tekstivastinetta. Pyrimme jatkossa tuottamaan sosiaalisen median sisältöjä saavutettavasti niiltä osin kuin se on kyseissä sosiaalisen median kanavassa mahdollista.

                            

Palaute ja yhteystiedot

Iitin kunnan verkkosivuston saavutettavuudesta voi antaa palautetta osoitteeseen asiakaspalvelu@iitti.fi. Ei-saavutettavia sisältöjä voi pyytää saavutettavassa muodossa.

Saavutettavuuskantelu ja saavutettavuusselvityspyyntö

Mikäli saat saavutettavuuspalautteeseen epätyydyttävän vastauksen Iitin kunnalta tai et saa pyydettyä sisältöä saavutettavassa muodossa, voit tehdä sivustosta saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön. Suomessa saavutettavuutta valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI). ESAVIn Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivuilla on ohjeet ja osoitteet ilmoituksen tekemiseen.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

puh. 0295 016 000 (vaihde)