Nuorisovaltuusto

Uuden kuntalain ja Iitin kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus asettaa vaikuttamistoimielimet ja hyväksyy niiden toimintasäännöt. Kuntalain velvoittamiin vaikuttamistoimielimiin kuuluvat nuorisovaltuusto, vanhus ja vammaisneuvosto ja kyläasiainneuvosto.

Iitin kunnan nuorisovaltuusto on toiminut useamman vuoden ajan. Nuorisovaltuustossa on 13–18-vuotiaita iittiläisiä tai Iitin kunnassa opiskelevia nuoria. Nuorisovaltuuston jäsen on oikeutettu jatkamaan nuorisovaltuustossa toimikautensa loppuun saakka, vaikka hän menettäisi vaalikelpoisuutensa ikänsä johdosta kesken kauden.

Nuorisovaltuuston kautta nuoret pääsevät harjoittelemaan yhteiskunnallista vaikuttamista aikuisten tukemana ja opastamana. Lisäksi nuoret oppivat, mitä kanavia pitkin he pääsevät vaikuttamaan kunnallisiin asioihin sekä saavat mahdollisuuden tuoda ilmi nuorten mielipiteet heitä koskevissa päätöksissä ja esityksissä. Nuorisovaltuusto on poliittisesti sitoutumaton, mutta silti aito vaikuttamiskanava. Yleisesti ottaen nuorten kokemukset nuorisovaltuustosta ovat olleet myönteisiä. Nuorisovaltuusto koetaan osallisuuden edistäjänä, jolloin tapahtumia, harrastusmahdollisuuksia ja vapaa-ajan toimintoja koskevat päätökset kiinnostavat yleisesti nuoria ja niihin halutaan tuoda nuorten näkökulmaa.

Nuorisovaltuustossa on tällä hetkellä seitsemän edustajaa sekä neljä varaedustajaa. Edustajia on niin peruskoulusta, lukiosta kuin ammatillisesta koulutuksesta. Nuorisovaltuuston tavoitteena on kokoontua vähintään neljä kertaa vuodessa.

Nuorisovaltuuston ohjaajana toimii Maikki Riihimäki, maikki.riihimaki@iitti.fi, puh. 040 654 2108.