Lautakunnat

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnassa on 5 jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Puheenjohtaja: Markku Saarelma
varajäsen: Tapio Johansson

Varapuheenjohtaja: Veikko Ikonen
varajäsen: Ari Lindgren

Jäsen: Satu Ruuskanen
varajäsen: Maisa-Leena Simonen-Fallieres

Jäsen: Arja Talja
varajäsen: Yrjö Nurmi

Jäsen: Hannu Suhonen
varajäsen: Saija Eklund-Virtanen


Viranomaislautakunta

Viranomaislautakunta on toimialariippumaton ja käsittelee ne asiat, jotka lakien mukaan tulee käsitellä monijäsenisessä toimielimessä, joka ei voi olla kunnanhallitus.

Viranomaislautakunnassa on 5 jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Puheenjohtaja: Olli Pasila
varajäsen: Leena Viitala

Varapuheenjohtaja: Riitta Alestalo
varajäsen: Harri Lehtinen

Jäsen: Aimo Ruusunen
varajäsen: Markku Pohjola

Jäsen: Eija Taavila
varajäsen: Maria Lairila

Jäsen: Reijo Houni
varajäsen: Mika P. Salminen


Keskusvaalilautakunta

Puheenjohtaja: Riitta Haglund

Varapuheenjohtaja: Ari Lindgren

Jäsen: Tapio Johansson

Jäsen: Ainokaisa Rintala

Jäsen: Sami Saarikko

1.Varajäsen: Arja Okkonen

2.Varajäsen: Terhi Vahvelainen

3.Varajäsen: Petri Kärkelä

4.Varajäsen: Maiju Kytösaho

5.Varajäsen: Matti Tarula


Valtuuston vaalilautakunta

Valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on
kolme jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

Puheenjohtaja: Siiri Mertakorpi
varajäsen: Ari Ollikainen

Varapuheenjohtaja: Antti Kankkunen
varajäsen: Jaana Aro

Jäsen: Janne Aalto
varajäsen: Markku Yli-Kaitala

 

Katso myös