Laskujen käsittely

Iitin kunta käsittelee ostolaskut pääsääntöisesti sähköisesti ja kunnalle voi lähettää verkkolaskuja kaikkien yleisimpien operaattoreiden kautta.

Laskuihin tulee liittää tilaajan antama asiakasviite tai yhteyshenkilön nimi.

Iitin kunta kuuluu rakentamispalvelujen käännetyn arvonlisäveron piiriin.

Verkkolaskutuksen yhteystiedot:

Nimi Iitin kunta
Y-tunnus 0158766-7
Verkkolaskuosoite TE003701587667
Operaattori Tietoevry Oyj
Operaattoritunnus 003701011385

Huom! Verkkolaskuosoite muuttunut 1.12.2022 alkaen

Mikäli laskutatte vain paperilaskuilla, pyydämme toimittamaan laskut osoitteeseen:

Iitin kunta

Ostolaskut

PL 32

47401 KAUSALA

Ostoreskontran yhteystiedot:

Minna Kuosmanen puh. 040 4848047, Hanna Herranen puh. 040 4833746.


Yrittäjien eläkevakuutustodistus

Kevan (kuntien eläkevakuutuksen) ohjeen mukaisesti eläketurvaa tulee karttua kaikesta tehdystä työstä. Jos kunta ostaa palvelua itsenäiseltä yrittäjältä (toiminimi, yksityishenkilö), on yrittäjältä pyydettävä todistus yrittäjien eläkevakuutuksesta. 

Pyydämme lähettämään todistuksen yrittäjien eläkevakuutuksen voimassaolosta ylläolevaan laskujen käsittelyn osoitteeseen. Todistuksen vakuutuksesta saatte omalta vakuutusyhtiöltänne. Mikäli myytte palvelua Iitin kunnalle säännöllisesti, todistus tulee toimittaa kerran vuodessa.

Jos vakuutusta ei ole (esim. tulojen vähäisyyden vuoksi ei tarvitse ottaa vakuutusta), tulee laskutetusta työstä kunnan maksaa kuel-eläkemaksu. Ilmoitus vakuutuksen puuttumisesta tulee lähettää kirjallisesti laskun mukana.

Iitin kunnan laskut käsitellään sähköisesti laskujen kierrätysjärjestelmässä. Mikäli vakuutusta ei ole lasku käsitellään paperisena ao. yksikössä, joka palvelun ostanut. Hyväksymisen jälkeen lasku lähetetään palkanlaskentaan maksettavaksi. Ao. suorituksia maksetaan kunnan palkanmaksupäivinä.