Kuntalaisaloite

Kuntalain 23 § antaa oikeuden kunnan asukkaalle sekä kunnassa toimivalle yhteisölle ja säätiölle tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.

Vapaamuotoisen aloitteen voit tehdä kirjallisesti ja postittaa sen osoitteeseen Iitin kunta, PL 32, 47401 KAUSALA tai sen voi lähettää sähköpostitse kirjaamo@iitti.fi.

Käytössäsi on myös sähköinen kuntalaisaloite.fi palvelu.

Aloite kirjataan saapuneeksi ja toimitetaan kunnan asiassa vastuulliselle viranomaiselle valmistelua, käsittelyä ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.