Väärinkäytösten ilmoituskanava

Iitin kunnan käytössä on anonyymi väärinkäytösten ilmoituskanava – Whistleblowing – joka on kunnan henkilöstön ja kuntaorganisaation kanssa tekemissä olevan henkilön käytettävissä. Yleisille asiakaspalautteille on oma palautekanavansa. Mikäli haluat antaa palautetta tai moitteita muista asioista, voit jättää palautteesi kunnan asiakaspalvelun kautta.

Ilmoituskanavan kautta voit tehdä ilmoituksen mahdollisesta väärinkäytösepäilystä tai väärinkäytöksestä. Ilmoituskanava tarjoaa mahdollisuuden ilmoittaa epäillyistä väärinkäytöksistä kuten sopimattomasta menettelystä tai vilpillisestä, epäasianmukaisesta, epärehellisestä, laittomasta tai piittaamattomasta toiminnasta tai käytöksestä.

Kanavan avulla parannamme entisestään toimintamme vastuullisuutta. Kanava on EU:n ilmoittajansuojeludirektiivin mukainen tapa varmistaa, että väärinkäytöksestä voi ilmoittaa turvallisesti.

Kuka voi tehdä ilmoituksen ilmoituskanavan kautta?

Luottamuksellisen ilmoituksen voivat tehdä Iitin kunnan

  • kaikki kuntakonsernin nykyiset ja entiset työntekijät sekä työnhakijat
  • alihankkijoiden ja toimittajien palveluksessa olevat työntekijät
  • mahdolliset vapaaehtoistyöntekijät ja harjoittelijat
  • muiden sidosryhmien edustajat

Muita ilmoittajia, kuten kuntalaisia, palvelee oikeuskanslerinviraston keskitetty ulkoinen ilmoituskanava: Miten ilmoitus tehdään (oikeuskansleri.fi). Ilmoituksen mahdollisesta väärinkäytöksestä voi tehdä oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan kirjallisesti tai suullisesti.

Mistä asioista ilmoituksen voi tehdä?

Palvelu tarjoaa mahdollisuuden ilmoittaa epäillyistä väärinkäytöksistä kuten sopimattomasta menettelystä tai vilpillisestä, epäasianmukaisesta, epärehellisestä, laittomasta tai piittaamattomasta toiminnasta tai käytöksestä. Ilmoituksiin et tarvitse todisteita epäilyksillesi, mutta kaikki ilmoitukset on tehtävä vilpittömässä mielessä. Tahallisten väärien ilmoitusten tekeminen on kiellettyä ja ne voivat johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin.

Yleisille asiakaspalautteille on oma palautekanavansa. Mikäli haluat antaa palautetta tai moitteita muista asioista, voit jättää palautteesi kunnan asiakaspalvelun kautta sähköisellä palautelomakkeella tai sähköpostitse: asiakaspalvelu@iitti.fi.

Ilmoitusten käsittely

Ilmoituksen käsittelee kunnan nimetty ja vaitiolovelvollinen ilmoitusten käsittelyryhmä. Ilmoitukset otetaan käsittelyyn seitsemän päivän kuluessa niiden jättämisestä, ja ne ratkaistaan enintään kolmen kuukauden kuluessa. Ilmoituskanavan kautta ilmoitus tehdään nimettömänä, ja kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.

Tutkimusprosessin aikana käsittelyryhmä voi pyytää tietoja ja asiantuntemusta muilta henkilöiltä luottamuksellisesti.

Ilmoituksen jättäminen

  1. Täytä sähköinen ilmoituslomake ja liitä mukaan mahdolliset liitteet.
  2. Lähetettyäsi lomakkeen järjestelmään saat vahvistuksen sen vastaanottamisesta. Järjestelmä luo sinulle seurantasivun automaattisesti. Ota talteen omaa ilmoitustasi koskeva salasana. Huomioithan, että jos salasana häviää sitä ei ole mahdollista palauttaa, koska kyseessä on anonyymi ilmoituskanava. Mikäli salanasi häviää, täytä ilmoituslomake uudelleen.
  3. Voit seurata ilmoituksesi käsittelyä ja käydä keskustelua ilmoitusten käsittelyryhmän kanssa kirjautumalla omalla salasanalla.
  4. Sinulle voidaan esittää kysymyksiä asian käsittelyn aikana. Muistathan käydä seurantasivulla käsittelyn edetessä.

Yhteystiedot

Emma Lehto
Kehittämisasiantuntija

Jaa sivu eteenpäin