Kunnanhallitus

Kunnanhallitus huolehtii kunnan johtamisesta ja kehittää kunnan taloutta, elinvoimaa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti.

Kunnanhallituksen tehtäviin kuuluu valtuuston käsittelemien asioiden valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta.

Kunnanhallituksen toimivallasta ja yleisistä tehtävistä säädetään kuntalaissa. Tehtäviä on lisäksi täsmennetty Iitin kunnan hallintosäännössä.

Paikkajakauma ja jäsenet

Iitin kunnanhallituksessa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäsenet ja varajäsenet kahden vuoden toimikaudeksi.

Toimikaudella 2021-2023 paikkajakauma kunnanhallituksessa on seuraava:

  • Kesk 3 (puheenjohtajuus)
  • SDP 3
  • AI 1
  • Kok 1
  • Vihr 1

Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet (pdf)

Katso myös