Kunnanhallitus

Kunnanhallitus huolehtii kunnan johtamisesta ja kehittää kunnan taloutta, elinvoimaa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti.

Kunnanhallituksen tehtäviin kuuluu valtuuston käsittelemien asioiden valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta.

Kunnanhallituksen toimivallasta ja yleisistä tehtävistä säädetään kuntalaissa. Tehtäviä on lisäksi täsmennetty Iitin kunnan hallintosäännössä.

Paikkajakauma ja jäsenet

Iitin kunnanhallituksessa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäsenet ja varajäsenet kahden vuoden toimikaudeksi.

Toimikaudella 2019-2021 paikkajakauma kunnanhallituksessa on seuraava:

  • Suomen Keskusta 3
  • Suomen sosialidemokraattinen puolue 3 (puheenjohtajuus)
  • Aito Iitti 2
  • Kansallinen kokoomus 1

Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet

Katso myös