Kunnanhallitus

Kunnanhallitus huolehtii kunnan johtamisesta ja kehittää kunnan taloutta, elinvoimaa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti.

Kunnanhallituksen tehtäviin kuuluu valtuuston käsittelemien asioiden valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta.

Kunnanhallituksen toimivallasta ja yleisistä tehtävistä säädetään kuntalaissa. Tehtäviä on lisäksi täsmennetty Iitin kunnan hallintosäännössä.

Paikkajakauma

Iitin kunnanhallituksessa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäsenet ja varajäsenet kahden vuoden toimikaudeksi.

Toimikaudella 2021-2023 paikkajakauma kunnanhallituksessa on seuraava:

  • Kesk 3 (puheenjohtajuus)
  • SDP 3
  • AI 1
  • Kok 1
  • Vihr 1

Kunnanhallitus 2021-2023

Puheenjohtaja: Savelainen Atte, atte.savelainen@iitti.fi

1. Varapuheenjohtaja: Leino Eira, eira.leino@iitti.fi

2. Varapuheenjohtaja: Lintukangas Minna, minna.lintukangas@iitti.fi

Lonka Merja, merja.lonka@iitti.fi

Mertakorpi Siiri, siiri.mertakorpi@iitti.fi

Ilmarinen Kiira, kiira.ilmarinen@iitti.fi

Mäntynen Timo, timo.mantynen@iitti.fi

Kankkunen Antti, antti.kankkunen@iitti.fi

Lehtinen Seppo, seppo.lehtinen@iitti.fi

Varajäsenet

(Savelainen) Sallinen Jussi, jussi.sallinen@iitti.fi

(Leino) Aro Jaana, jaana.aro@iitti.fi

(Lintukangas M) Lintukangas Tatu, tatu.lintukangas@iitti.fi

(Lonka) Kiviaho Heli, heli.kiviaho@iitti.fi

(Mertakorpi S) Tuomala Riitta, riitta.tuomala@iitti.fi

(Ilmarinen) Matilainen Päivi, paivi.matilainen@iitti.fi

(Mäntynen) Eklund Marko, marko.eklund@iitti.fi

(Kankkunen) Kaarlenpoika Marko, marko.kaarlenpoika@iitti.fi

(Lehtinen S) Martikainen Veli-Pekka, veli-pekka.martikainen@iitti.fi

Kokousaikataulu 2022

Kunnanhallituksen kokoukset klo 17.30

17.1.2022
14.2.2022
14.3.2022
28.3.2022
11.4.2022
2.5.2022
16.5.2022
6.6.2022
20.6.2022
1.8.2022
15.8.2022
5.9.2022
19.9.2022
3.10.2022
17.10.2022
7.11.2022
21.11.2022
12.12.2022
(alustava varaus 19.12.2022)

Katso myös