Kunnan talous

Talousarvio ja tilinpäätös

Kuntalain 110 §:n mukaisesti kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviota on noudatettava kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa, ja siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Tältä sivulta löydät tietoa Iitin kunnan taloudesta ja uusimmat taloutta koskevat asiakirjat.

Talousarviot

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 - 2022

Talousarvio 2019 ja toimintasuunnitelma 2020-2021

Talousarvio 2018

Talousarvio 2017

Tilinpäätökset

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017

Tilinpäätös  ja toimintakertomut 2016

Tilinpäätöksen tunnusluvut 2018

Tilinpäätöksen tunnusluvut 2017

Tilinpäätöksen tunnusluvut 2016

Veroprosentit 2020

  • Tuloveroprosentti 21,25 %
  • Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,15 %
  • Vakituinen asuinrakennus 0,65 %
  • Muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,25%
  • Voimalaitokset 3,10 %

Tilintarkastus

Tilintarkastuskertomus 2017

Tilintarkastuskertomus 2018

Tilintarkastuskertomus 2019

Tilintarkastuskertomus 2020

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Arviointikertomus 2020