Kunnan talous

Talousarvio ja tilinpäätös

Kuntalain 110 §:n mukaisesti kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviota on noudatettava kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa, ja siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Tältä sivulta löydät tietoa Iitin kunnan taloudesta ja uusimmat taloutta koskevat asiakirjat.

Talousarvio 2019 ja toimintasuunnitelma 2020-2021

Talousarvio 2018

Talousarvio 2017

Tilinpäätös 2016

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017

Tilinpäätöksen tunnusluvut 2016

Veroprosentit 2019

  • Tuloveroprosentti 20,75 %
  • Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,15 %
  • Vakituinen asuinrakennus 0,65 %
  • Muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,25%
  • Voimalaitokset 3,10 %