Kunnan talousTalousarvio ja tilinpäätös

Kuntalain 110 §:n mukaisesti kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviota on noudatettava kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa, ja siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Tältä sivulta löydät tietoa Iitin kunnan taloudesta ja uusimmat taloutta koskevat asiakirjat.

Talousarviot

Talousarvio 2023 ja taloussunnitelma 2024 - 2025 (pdf) 

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 - 2024 (pdf)

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023 (pdf)

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 - 2022 (pdf)

Talousarvio 2019 ja toimintasuunnitelma 2020-2021 (pdf)

Talousarvio 2018 (pdf)

Talousarvio 2017 (pdf)

Tilinpäätökset

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022 (pdf)

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021 (pdf)

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020 (pdf)

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019 (pdf)

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018 (pdf)

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017 (pdf)

Tilinpäätös  ja toimintakertomut 2016 (pdf)

Tilinpäätöksen tunnusluvut 2018 (pdf)

Tilinpäätöksen tunnusluvut 2017 (pdf)

Tilinpäätöksen tunnusluvut 2016 (pdf)

Veroprosentit 2023

  • Tuloveroprosentti 8,61 %
  • Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,15 %
  • Vakituinen asuinrakennus 0,65 %
  • Muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,25%
  • Voimalaitokset 3,10 %

Tilintarkastus

Tilintarkastuskertomus 2017 (pdf)

Tilintarkastuskertomus 2018 (pdf)

Tilintarkastuskertomus 2019 (pdf)

Tilintarkastuskertomus 2020 (pdf)

Tilintarkastuskertomus 2021 (pdf)

Tilintarkastuskertomus 2022 (pdf)

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Arviointikertomus 2020 (pdf)

Arviointikertomus 2021 (pdf)

Arviointikertomus 2022 (pdf)