Johtoryhmä

Iitin kunnan johtoryhmä on johtavien viranhaltijoiden (toimialajohtajat) yhteiselin. Johtoryhmän kokoonpanosta ja toimintatavasta päättää kunnanjohtaja, joka toimii myös johtoryhmän puheenjohtajana.

Johtoryhmä toimii päätöksentekoa valmistelevana ja kunnan toimintaa koordinoivana ryhmänä. Johtoryhmä ei tee valituskelpoisia hallintopäätöksiä eikä ole kuntalainmukainen toimielin. Johtoryhmä kokoontuu noin kaksi kertaa kuukaudessa.

Johtoryhmän tehtäviin kuuluvat muun muassa:

  • linjata ja ohjata yhteisiä toimintakäytäntöjä
  • ohjata asetettujen tavoitteiden saavuttamista
  • hakea ratkaisuja esiin nousseisiin haasteisiin
  • sovittaa yhteen suunnittelua, kehittämistä ja kunnan eri toimialojen toimintaa
     

Iitin kunnan johtoryhmän jäsenet ovat:

Kunnanjohtaja Jarkko Salonen

Hallinto- ja talousjohtaja Tuomas Rimpiläinen

Sivistystoimenjohtaja Jari von Becker

Tekninen johtaja Harri Hoffren

Johtoryhmän jäsenten sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@iitti.fi ja muut yhteystiedot löydät sivun yläpalkin henkilöhaun kautta.