Anne Tolppala
0405796928
etunimi.sukunimi@iitti.fi

Asianhallintasuunnittelija

Iitin kunnan puhelinvaihde
Puh. 020 615 9600
Muu maksu pvm/mpm
Iitin kunnan kirjaamo

kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi
Kunnan virallinen sähköposti, asiakirjojen vastaanotto, asioiden kirjaaminen asianhallintaan ja välittäminen asianomaisiin toimipisteisiin.

Neuvonta ja asiointi
Toiminta ja kohdeavustukset yhdistyksille ja yhteisöille

Yhdistykset ja yhteisöt voivat hakea Iitin kunnanhallitukselta, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta avustuksia toimintaansa (yleisavustus) tai kohdennettu avustus esim. tapahtumat (kohdeavustus).

Avustukset yhdistyksille ja yhteisöille

Yhdistykset ja yhteisöt voivat hakea avustuksia kunnanhallitukselta. Avustuksia voidaan myöntää toimintaan tai tapahtumien järjestämiseen.

Yhteisöille myönnetään avustusta vain yhdestä kunnan toimielimestä:

Toiminta-avustusten myöntämisessä noudatettavat yleiset periaatteet luettavissa tästä

VUODEN 2021 AVUSTUKSET HAETTAVISSA 31.3.2021 MENNESSÄ

Edellytykset

Edellytykset avaustusten saamiselle:

1. Yhteisön kotipaikka on Iitissä tai sillä on Iitissä jatkuvaa/pysyvää toimintaa, vaikka kotipaikka olisikin muualla.

2. Yhteisöille myönnetään avustusta vain yhdestä kunnan toimielimestä:

3. Avustuksella tulee olla merkitystä yhteisön toimintaan ja kehittämiseen.

Yleisavustuksen tarpeellisuuden arvioimiseen käytetään yhteisön toimintakertomusta ja talousarviota. Yhteisön tulee perustella avusutshakemuksessaan, miten avustuksen saaminen on merkittävää toiminnalle.
Kehittämiseen myönnetään kohdeavustuksia, joiden tulee olla erikseen perusteltuja, ja toiminnan tulee selkeästi poiketa yhteisön tavanmukaisesta toiminnasta. 

4. Avustettavan toiminnan tulee olla kunnan strategian ja tavoitteiden kanssa yhteensopivia.

5. Yhteisö toimittaa kunnalle edellisen tilikauden toimintakertomuksensa, tilinpäätöksensä, tilintarkastuskertomuksensa sekä talousarvionsa ja toimintasuunnitelmansa avustusta haettavalta vuodelta ennen avustuspäätöstä.

Toimintaohjeet

Hakuaika on kerran vuodessa ja loppuu 31.3. Hakemus jätetään Iitin kunnan kirjaamoon, Rautatienkatu 20, 47400 Kausala. Hakuaika ilmoitetaan Iitin kunnan nettisivuilla ja IItinseutulehdessä.  

Asiakaspalvelu Iitti-piste
Kausansaarentie 3 47400 KAUSALA
Puh. 0206159600
Muu maksu pvm/mpm

-
Puhelinvaihde
maanantai-perjantai
09:00 - 15:00
Puhelinvaihde suljettu klo 11-12
27.10.2022 -

Yritykset ja yhteisöt, Yhdistykset ja järjestöt
Kulttuuri - Vapaa-ajan palvelut
työ / nuorisotyö, etuudet / avustukset