Anne Tolppala
0206159618
etunimi.sukunimi@iitti.fi

Yhteispalvelusihteeri

Iitin kunnan puhelinvaihde
Puh. 020 615 9600
Paikallis- tai matkapuhelumaksu
Iitin kunnan kirjaamo

Kunnan virallinen sähköposti, asiakirjojen vastaanotto, asioiden kirjaaminen asianhallintaan ja välittäminen asianomaisiin toimipisteisiin.

Neuvonta ja asiointi
Palvelupiste Monitori

Asiakaspalvelu, kassatoiminnot, kirjaamo, keskus,

Neuvonta ja asiointi

Aineisto- ja tietopalvelu

Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi. Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä. Kunnan arkistotoimi antaa neuvontaa myös kuntaliitoksissa lakkautettujen kuntien arkistojen käytössä.

Toimintaohjeet

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi ensisijaisesti sähköpostitse kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi.

Palvelupiste Monitori
Rautatienkatu 20 47400 Kausala
Puh. 0206159618
Paikallis- tai matkapuhelumaksu
asiakaspalvelu@iitti.fi
tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai
08:00 - 15:00
maanantai
08:00 - 17:00

Kansalaiset,Yritykset ja yhteisöt,Viranomaiset
Asiakirja- ja tietopyynnöt,Arkistot
hallinto / asiakirjahallinto, hallinto / arkistotoimi, tiedollinen luonti / arkistointi, kirjastopalvelut / tietopalvelu, muistiorganisaatiot / arkistot