Anne Tolppala
0206159600
etunimi.sukunimi@iitti.fi

Yhteispalvelusihteeri

Iitin kunnan puhelinvaihde
Puh. 020 615 9600
Maksullinen
Iitin kunnan kirjaamo

Kunnan virallinen sähköposti, asiakirjojen vastaanotto, asioiden kirjaaminen asianhallintaan ja välittäminen asianomaisiin toimipisteisiin.

Neuvonta ja asiointi

Aineisto- ja tietopalvelu

Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi. Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä. Kunnan arkistotoimi antaa neuvontaa myös kuntaliitoksissa lakkautettujen kuntien arkistojen käytössä.

Toimintaohjeet

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi ensisijaisesti sähköpostitse kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi.

Palvelupiste Monitori
Rautatienkatu 20 47400 KAUSALA
Puh. 0206159600
Maksullinen
maanantai-perjantai
09:00 - 12:00

Kansalaiset, Yritykset ja yhteisöt, Viranomaiset
Kulttuuri - Arkistot,Yleiset tieto- ja hallintopalvelut - Asiakirja- ja tietopyynnöt
hallinto / asiakirjahallinto, hallinto / arkistotoimi, kohdistuva toiminta / arkistointi, kirjastopalvelut / tietopalvelu, muistiorganisaatiot / arkistot