Kivioja Terhi
0400548813
terhi.kivioja@iitti.fi

Nuoriso-ohjaaja

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut

Alle 29-vuotiailla on oikeus saada nuorten tieto- ja neuvontapalveluja.

Tieto- ja neuvontapalveluja tuottavat Iitin kunta ja järjestöt. Palvelu voi olla henkilökohtaista, tai se voidaan toteuttaa esimerkiksi verkkopalveluna. Nuoret voivat myös itse toimia palveluissa vertaistiedottajina ja -neuvojina toisilleen. 

Kausalan Nuokulla sijaitsee tietopiste, jossa on nuorten käytössä tietokoneet ja tulostin.

Nuoriso-ohjaaja työskentelee aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa (Facebook, Instagram) asioista tiedottaen ja nuoria ”tavaten”. Tiedotuskanavina käytetään myös Wilmaa, kouluja, paikallislehteä ja ilmoitustauluja.

#tietotuleekylään – hanke
Syksyllä 2017 aloittaa valtionavustuksen turvin #tietotuleekylään- hanke jolla viedään tieto- ja neuvontapalveluita Iitin kyliin. Kolmena maanantaina kuukaudessa nuorisopalvelut kulkee monipalveluauton, kirjastoauton, kyydissä kyliin tavaten siellä nuoria, jakaen tietoa ja ohjaten nuoria heidän tarpeissaan.


Hankkeessa perustetaan myös nuorisotoimen Youtube-kanava johon tuotetaan sisältöä nuorten kanssa
  

Nuorisotila Nuokku
Veteraanitie 2 47400 KAUSALA
Maanantai - Tiistai - Torstai
maanantai-tiistai, torstai
16:00 - 21:00
5.-6.-luokkalaisille
torstai
14:30 - 16:00
Perjantai
perjantai
18:00 - 23:00

Kansalaiset, Nuoret
Sosiaalipalvelut - Sosiaalipalvelujen neuvonta- ja ohjauspalvelut
työ / nuorisotyö, nuorisotyö / verkkonuorisotyö