Ehkäisevä päihdetyö, nuoret

Kaikki kunnan vapaa-aikapalveluiden järjestämä toiminta on päihteetöntä. Nuorisotiloilla järjestetään aiheeseen liittyen teemapäiviä ja tapahtumissa jaetaan päihdetietoutta.

Ehkäisevää työtä tehdään myös yhdessä koulujen ja mahdollisuuksien mukaan muiden toimijoiden kanssa. PETE Iitti–ryhmässä on edustettuna mm. nuorisotoimi, sosiaalitoimi, seurakunta, 3-sektori, varhaiskasvatus jne. Ryhmän tarkoituksena on mm. vaihtaa tietoa ammattilaisten kesken, tuoda esiin paikallisia tarpeita, jakaa tietoutta ja pyrkiä edistämään kuntalaisten hyvinvointia.