Maikki Riihimäki
0406542108
maikki.riihimaki@iitti.fi

Etsivä nuorisotyöntekijä

Piia Tötterström
040 054 8813
piia.totterstrom@eduiitti.fi

Koulun nuorisotyöntekijä ja nuoriso-ohjaaja.

Nuorisotyö

Kunnan nuorisotyötä ovat mm. nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet sekä tieto- ja neuvontapalvelut.

Nuorisotyön tehtävänä on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistumista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Nuorisotyöstä vastaa Iitin kunta, mutta se tekee yhteistyötä yhdistyksien, järjestöjen ja muiden toimijoiden, kuten Iitin seurakunnan, kanssa.


Seuraa somessa Nuorisotyön Facebookkia ja Instagramia

Näistä kanavista löytyy aina ajankohtaisin tieto tapahtumista ja toiminnoista.


Iitissä toimii nuorisotyöryhmä ja nuorisotyö järjestää vuoden mittaan erilaisia tapahtumia ja retkiä. Iitin kunnassa toimii Nuorisovaltuusto.

Kaikki kunnan vapaa-aikapalveluiden järjestämä toiminta on päihteetöntä. ks. myös ehkäisevä päihdetyö

Edellytykset

Kunnan nuorisotyön palveluihin ovat oikeutettuja kaikki kunnassa asuvat alle 29-vuotiaat

Nuorisotila Nuokku
Veteraanitie 2 47400 KAUSALA
Maanantai - Tiistai - Torstai
maanantai-tiistai, torstai
16:00 - 21:00
5.-6.-luokkalaisille
torstai
14:30 - 16:00
Perjantai
perjantai
18:00 - 23:00
Vapaa-aikatoimisto
Veteraanitie 2 47400 KAUSALA
maanantai-perjantai
08:00 - 15:00

Kansalaiset, Nuoret
Kulttuuri - Vapaa-ajan palvelut
työ / nuorisotyö