Irina Barkman
0400932135
irina.barkman@iitti.fi

Hyvinvointijohtaja

Liikuntajärjestöjen avustukset

Liikuntalain mukaan kunnan tulee edistää kuntalaisten mahdollisuuksia liikunnan harjoittamiseen.

Liikunta-avustukset

Kuulutus yleis- ja toiminstaavustuksista 2023 tästä.

Liikuntalain tarkoituksena on edistää liikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla.

Liikuntamahdollisuuksien- ja olosuhteiden kehittäminen katsotaan kuuluvaksi kunnalle. Liikunnan järjestämisestä vastaavat pääasiassa liikunta- ja urheiluseurat. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.

Avustusmuodot

1) Toiminta-avustus
Toiminta-avustus on pääsääntöisesti rekisteröityneiden iittiläisten järjestöjen koko vuoden säännölliseen toimintaan tarkoitettu avustus. Toiminta-avustusta ei myönnetä järjestöjen investointeihin tai liiketoimintaan, yrityksille tai keskusjärjestöille tai edelleen jaettavaksi.

2) Kohdeavustus
Kohdeavustuksia myönnetään Iitissä tapahtuviin hankkeisiin, tapahtumiin tai toimintoihin.

Kohdeavustus myönnetään pääsääntöisesti iittiläisille tai Iitissä toimiville yhteisöille, jotka eivät ole saaneet toiminta-avustusta.

3) Tunnustuspalkinto
Iitin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi halutessaan myöntää ansioituneelle iittiläiselle järjestölle tai henkilölle tunnustuspalkinnon, jonka hakumenettelystä ja myöntämisperusteista lautakunta päättää erikseen. Voimassa olevia tunnustuspalkintojen sääntöjä ovat Iitin kulttuuripalkinnon sääntö, vuoden nuori iittiläinen ja ansioituneiden urheilijoiden palkitsemissääntö.

Edellytykset

Avustuksia myönnetään sekä säännölliseen toimintaan että tapahtumien yms. järjestämiseen.

Yleis- ja kohdeavustusten yleiset periaatteet 2023

Toimintaohjeet

Harkinnanvaraisten avustusten hakuajasta kuulutetaan kunnassa yhteisesti. 

Kuulutus luettavissa tästä.

Ravilinnan vapaa-aikakeskus
Veteraanitie 2 47400 KAUSALA
Puh. 0400 650293
Maksullinen
maanantai-sunnuntai
09:00 - 18:00
Vapaa-aikatoimisto
Veteraanitie 2 47400 KAUSALA
maanantai-perjantai
08:00 - 15:00

Kansalaiset, Yritykset ja yhteisöt, Yhdistykset ja järjestöt
Liikunta ja ulkoilu - Liikunta ja urheilu
etuudet / avustukset