Irina Barkman
0400932135
irina.barkman@iitti.fi

Hyvinvointijohtaja

Kulttuurijärjestöjen avustukset

Yhdistykset, säätiöt, laitokset ja muut yhteisöt voivat saada kulttuuritoiminnan harjoittamiseen ja edistämiseen avustuksia kunnalta ja valtiolta.

Kulttuuriavustukset

Kulttuuriavustuksilla luodaan edellytyksiä kulttuuripalvelujen tarjoamiselle ja taiteen tekemiselle ja harrastamiselle.  Avustuksilla tuetaan pääsääntöisesti omaehtoista yhteisöllistä toimintaa, joka suunnataan avoimesti kaikille.

Avustuksia myönnetään pääsääntöisesti rekisteröityjen iittiläisten kulttuurijärjestöjen toimintaan. Avustuksia ei myönnetä tunnustuspalkintoja lukuun ottamatta yksityishenkilöille.

Avustusmuodot

1) Toiminta-avustus
Toiminta-avustus on pääsääntöisesti rekisteröityneiden iittiläisten järjestöjen koko vuoden säännölliseen toimintaan tarkoitettu avustus. Toiminta-avustusta ei myönnetä järjestöjen investointeihin tai liiketoimintaan, yrityksille tai keskusjärjestöille tai edelleen jaettavaksi.

2) Kohdeavustus
Kohdeavustuksia myönnetään Iitissä tapahtuviin hankkeisiin, tapahtumiin tai toimintoihin.

Kohdeavustus myönnetään pääsääntöisesti iittiläisille tai Iitissä toimiville yhteisöille, jotka eivät ole saaneet toiminta-avustusta.

3) Tunnustuspalkinto
Iitin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi halutessaan myöntää ansioituneelle iittiläiselle järjestölle tai henkilölle tunnustuspalkinnon, jonka hakumenettelystä ja myöntämisperusteista lautakunta päättää erikseen. Voimassa olevia tunnustuspalkintojen sääntöjä ovat Iitin kulttuuripalkinnon sääntö, vuoden nuori iittiläinen ja ansioituneiden urheilijoiden palkitsemissääntö.

Edellytykset

Avustuksia myönnetään sekä säännölliseen toimintaan että tapahtumien järjestämiseen.

Toimintaohjeet

Harkinnanvaraisten avustusten hakuajasta kuulutetaan kunnassa yhteisesti. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan harkinnanvaraisten avustusten avustusperiaatteet löytyvät täältä.

Vapaa-aikatoimisto
Veteraanitie 2 47400 KAUSALA
maanantai-perjantai
08:00 - 15:00

Kansalaiset, Yritykset ja yhteisöt, Yhdistykset ja järjestöt
Kulttuuri - Taiteet
etuudet / avustukset, keskinäinen toiminta / kulttuuritoiminta