Maikki Riihimäki
0406542108
maikki.riihimaki@iitti.fi

Etsivä nuorisotyöntekijä

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö auttaa sellaisia alle 29-vuotiaita, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella.

Etsivän nuorisotyön tarkoitus on auttaa nuoria hoitamaan niitä asioita, jotka edistävät nuoren itsenäistä elämää ja parantavat tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamista. Etsivältä saa tukea, tietoa ja rohkaisua asioiden hoitamiseen sekä apua sopivien palveluiden löytämiseen. Ratkaisuja elämän solmukohtiin etsitään yhdessä nuoren kanssa. Etsivä kulkee nuoren rinnalla sen aikaa, kun nuori kokee sen tarpeelliseksi ja toiminta on nuorelle vapaaehtoista.

Etsivä tekee yhteistyötä monien eri tahojen kanssa asiakkaan tarpeiden mukaan.Yhteystyötä tehdään mm. työllisyyspalveluiden, sosiaalitoimen, päihde- ja mielenterveystoimijoiden, puolustusvoimien, erilaisten hankkeiden ja yhdistysten kanssa. Etsivä on vuosittain mukana myös kutsunnoissa.

Etsivästä nuorisotyöstä voi olla apua esimerkiksi:

- Opiskeluun liittyvissä asioissa
- Työnhaussa ja työllistymisessä
- Tulevaisuuden suunnittelussa
- Päihde-, mielenterveys- tai peliongelmissa
- Asioinnissa, hakemusten täyttämisessä ja palveluihin hakeutumisessa
- Arjenhallinnassa

Iitin etsivänä nuorisotyöntekijänä toimii Maikki Riihimäki.


Etsivän työn liikuntaryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 15-16. Ryhmässä kokeillaan eri lajeja toiveiden mukaan. Toimintaan tullaksesi et tarvitse pelivälineitä.

Etsivällä työllä on pienimuotoinen itsenäistymisvarasto joka vastaanottaa hyväkuntoista tavaraa (pyyhkeitä, petivaatteita, astioita ym) lahjoittaakseen nämä eteenpäin niitä tarvitseville, itsenäistyville nuorille. Tilanpuutteen takia isoja huonekaluja eikä suuria määriä muutakaan tavaraa voida varastoida kerralla. Tarvetta voi tiedustella nuorisotyöstä.
 
Etsivään voi olla yhteyksissä puhelimitse, sähköpostilla tai somen kautta. 


  

Edellytykset

Etsivä nuorisotyö on tarkoitettu alle 29 -vuotiaille nuorille.

Toimintaohjeet

Etsivään nuorisotyöntekijään voi olla yhteydessä nuori itse, huoltaja, muu sukulainen, ystävä tai kuka vaan nuoresta huolissaan oleva henkilö. Tietyillä viranomaisilla on velvollisuus salassapitosäännösten estämättä luovuttaa tuen tarpeessa olevan nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot etsivää nuorisotyötä varten. Toiminta on nuorelle vapaaehtoista.

Etsivään voi olla yhteyksissä puhelimitse, sähköpostilla tai Facebookin kautta. Etsivä on tavattavissa myös kouluilla ja tiistai-iltaisin Nuokulla.

Nuorisotila Nuokku
Veteraanitie 2 47400 KAUSALA
Maanantai - Tiistai - Torstai
maanantai-tiistai, torstai
16:00 - 21:00
5.-6.-luokkalaisille
torstai
14:30 - 16:00
Perjantai
perjantai
18:00 - 23:00

Kansalaiset, Nuoret
Sosiaalipalvelut - Sosiaalipalvelujen neuvonta- ja ohjauspalvelut
Työttömäksi jääminen
etsivä sosiaalityö / etsivä nuorisotyö