Tanja Lehtimäki
0400548813
tanja.lehtimaki@iitti.fi

Nuoriso-ohjaaja

Facebookissa

Instagramissa

Sonja Lindroos
040 6542108
sonja.lindroos@iitti.fi

Etsivä nuorisotyöntekijä

Facebookissa

Instagramissa

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut

Alle 29-vuotiailla on oikeus saada nuorten tieto- ja neuvontapalveluja.

Tieto- ja neuvontapalveluja tuottavat Iitin kunta ja järjestöt. Palvelu voi olla henkilökohtaista, tai se voidaan toteuttaa esimerkiksi verkkopalveluna. Nuoret voivat myös itse toimia palveluissa vertaistiedottajina ja -neuvojina toisilleen. 

Kausalan Nuokulla sijaitsee tietopiste, jossa on nuorten käytössä tietokoneet ja tulostin.

Nuoriso-ohjaaja työskentelee aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa (Facebook, Instagram) asioista tiedottaen ja nuoria ”tavaten”. Tiedotuskanavina käytetään myös Wilmaa, kouluja, paikallislehteä ja ilmoitustauluja.

#tietotuleekylään – hanke
Syksyllä 2017 aloittaa valtionavustuksen turvin #tietotuleekylään- hanke jolla viedään tieto- ja neuvontapalveluita Iitin kyliin. Kolmena maanantaina kuukaudessa nuorisopalvelut kulkee monipalveluauton, kirjastoauton, kyydissä kyliin tavaten siellä nuoria, jakaen tietoa ja ohjaten nuoria heidän tarpeissaan.


Hankkeessa perustetaan myös nuorisotoimen Youtube-kanava johon tuotetaan sisältöä nuorten kanssa
  

Nuorisotila Nuokku
Veteraanitie 2 47400 Kausala
Puh. 0400548813
Paikallis- tai matkapuhelumaksu
Maanantai - Tiistai - Torstai
14.08.2017 - 15.12.2017 maanantai, tiistai, torstai
16:00 - 21:00
Perjantai
14.08.2017 - 15.12.2017 perjantai
16:00 - 22:00
5.-6.-luokkalaisille
14.08.2017 - 15.12.2017 torstai
14:30 - 16:00

Kansalaiset,Nuoret
Sosiaalipalvelujen neuvonta- ja ohjauspalvelut
työ / nuorisotyö, nuorisotyö / verkkonuorisotyö