Perusopetuksen oppilashuolto

Perusopetuksen oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen.

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö. Iitin kunnan perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma löytyy täältä. Kouluilla on omat koulukohtaiset oppilashuoltosuunnitelmat.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jonka muodostavat koulun rehtori, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, koulukuraattori tai koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja sekä tarvittaessa muut asiantuntijat.

Edellytykset

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Toimintaohjeet

Lisätietoja löydät koulun peda.net -sivuilta

Haapa-Kimolan koulu
Kolisevantie 8 47310 Iitti
Puh. 0404833802
Paikallis- tai matkapuhelumaksu
maanantai-perjantai
08:30 - 15:15
Iitin yläkoulu
Koulukatu 20 47400 Iitti
Puh. 0404833737
Paikallis- tai matkapuhelumaksu
maanantai-perjantai
08:20 - 15:20
Kausalan koulu
Juoksijantie 22 47400 Kausala
Puh. 0404833728
Paikallis- tai matkapuhelumaksu
maanantai-perjantai
08:20 - 15:20
Kausan koulu
Juoksijantie 22 47400 Iitti
Puh. 0404833730
Paikallis- tai matkapuhelumaksu
maanantai-perjantai
08:20 - 14:20
Vuolenkosken koulu
Vuolenkoskentie 1296 19160 Iitti
Puh. 040 483 3806
Paikallis- tai matkapuhelumaksu
maanantai-perjantai
08:30 - 14:30

Kansalaiset, Lapset ja lapsiperheet
Koulu- ja opiskelijahuollon sosiaalipalvelut
keskinäinen toiminta / oppilashuolto