Perusopetuksen oppilashuolto

Perusopetuksen oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen.

Kaikissa Iitin kunnan kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jonka muodostavat koulun rehtori, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, koulukuraattori tai koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja sekä tarvittaessa muut asiantuntijat.

Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö. Iitin kunnan perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma löytyy täältä. Kaikilla kouluilla on omat koulukohtaiset oppilashuoltosuunnitelmansa.


Edellytykset

Perusopetuksen kaikilla oppilailla on oikeus oppilashuoltoon.

Toimintaohjeet

Lisätietoja löydätte koulujen peda.net -sivuilta

Haapa-Kimolan koulu
Kolisevantie 8 47310 HAAPA-KIMOLA
Puh. 0404833802
Maksullinen
maanantai-perjantai
08:30 - 15:15
Iitin yläkoulu
Koulukatu 20 47400 KAUSALA
Puh. 0404833737
Maksullinen
maanantai-perjantai
08:20 - 15:20
Kausalan koulu
Juoksijantie 22 47400 KAUSALA
Puh. 0404833728
Maksullinen
maanantai-torstai
08:30 - 16:30
perjantai
08:30 - 16:00
Kausan koulu
Rautatienkatu 20 47400 KAUSALA
Puh. 0404833730
Maksullinen
maanantai-perjantai
08:30 - 16:00
Vuolenkosken koulu
Vuolenkoskentie 1296 19160 HUUTOTÖYRY
Puh. 040 483 3806
Maksullinen
maanantai-perjantai
08:30 - 14:30

Kansalaiset, Lapset ja lapsiperheet
Sosiaalipalvelut - Koulu- ja opiskelijahuollon sosiaalipalvelut
keskinäinen toiminta / oppilashuolto