Kolmiportainen tuki

Lapsella on oikeus saada tarvitsemaansa tukea viivytyksettä tuen tarpeen ilmettyä. Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa. 

Tuki annetaan ensisijaisesti erilaisina yksilöllisinä ja joustavina järjestelyinä lapsen omassa lapsiryhmässä. Lapsen tuen tarpeen määrittely ja tuen järjestäminen sisällytetään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan, jota arvioidaan säännöllisesti vanhempien kanssa. 

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO) on mukana lapsen arjen tilanteissa ja tukee varhaiskasvatuksen henkilöstöä ja lasten vanhempia kasvatustyössä. Erityisopettaja käy säännöllisesti lapsiryhmissä ja osallistuu kasvatuskeskusteluihin aina tarvittaessa. Yhteisenä tavoitteena on sekä lapsen että lapsiryhmän kasvun ja oppimisen edistäminen ja tukeminen. Jos vanhemmat ovat huolissaan lapsensa kehityksestä, he voivat ottaa puheeksi huolensa varhaiskasvatuksen opettajan kanssa. 

Kolmiportainen tuki koostuu

  • Yleinen tuki, vaatii hallinnollisen päätöksen, mikäli lapsella on tukipalvelu (esim. puhe- ja toimintaterapia) 
  • Tehostettu tuki, vaatii aina hallinnollisen päätöksen 
  • Erityinen tuki, vaatii aina hallinnollisen päätöksen 

Yhteystiedot

Kaisa Salmi
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Elisa Tervo
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Jaa sivu eteenpäin