Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Kokoaikaisella varhaiskasvatuksella tarkoitetaan yli 35 tuntia viikossa annettavaa varhaiskasvatusta ja osa-aikaisella varhaiskasvatuksella alle 35 tuntia viikossa annettavaa varhaiskasvatusta.

Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon varhaiskasvatukseen varattu aika koko kalenterikuukauden ajalta. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määritellään 1.3.2023 voimaan tulleen lain (1503/2016) perusteella. 

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta edelleen 295 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 28 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. 

Henkilömäärä
Tulorajat €/kk
Maksu 295€, jos tulot enemmän kuin
2
3874
6626
3
4998
7750
4
5675
8427
5
6353
9105
6
7028
9780

Huoltajat valitsevat varhaiskasvatuksen laajuuden alla olevasta taulukosta: 

  • Maks. 15 h. /vko
  • vko 16-20 h. /vko
  • vko 21-34 h. /vko
  • vko yli 35 h. /vko 

Hoitopäivät voi valita 6 – 20 päivän / kk väliltä. Maksu määräytyy valitun laajuuden ja hoitopäivien lukumäärien mukaisesti. 

Tilapäinen varhaiskasvatuksen tarve 

Perheellä on oikeus ostaa tilapäistä varhaiskasvatusta enintään 5 päivää kuukaudessa. 

Yli 5 h/pv varhaiskasvatus 30 €. Max. 5 h/pv varhaiskasvatus 15 €

 

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuspäällikkö. 

Yhteystiedot

Salme Saari
Varhaiskasvatuspäällikkö

Jaa sivu eteenpäin