Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Kokoaikaisella varhaiskasvatuksella tarkoitetaan yli 35 tuntia viikossa annettavaa varhaiskasvatusta ja osa-aikaisella varhaiskasvatuksella alle 35 tuntia viikossa annettavaa varhaiskasvatusta.

Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon varhaiskasvatukseen varattu aika koko kalenterikuukauden ajalta. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määritellään 1.3.2023 voimaan tulleen lain (1503/2016) perusteella. 

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on 1.8.2024 voimaan tulevan indeksitarkistuksen jälkeen ensimmäisen lapsen osalta  311 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 30 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta (enintään 124 €). Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 275 euroa 1.8.2024 lähtien.

Perhevapaa ja asiakasmaksu

Perhevapaa uudistui 1.8.2022. Uuden perhevapaan piirissä olevan perheen tulee ilmoittaa perhevapaan pitämisestä ennakkoon.

Yli 5 päivää kestävästä poissaolosta on ilmoitettava viimeistään kuukausi ennen suunniteltua aloittamispäivää. Asiakasmaksu hyvitetään tältä ajalta.

Toistuvasta 1-5 päivää kestävästä poissaolosta on ilmoitettava viikko ennen ensimmäisen poissaolon suunniteltua aloittamispäivää. Asiakasmaksu hyvitetään tältä ajalta.

Kertaluonteisesta enintään 5 päivää kestävästä poissaolosta ei ole ilmoitusvelvollisuutta. Asiakasmaksua ei hyvitetä tältä ajalta.

Henkilömäärä
Tulorajat €/kk
Maksu 311 €, jos bruttotulot enemmän kuin
2
4066
6973
3
5245
8152
4
5956
8863
5
6667
9574
6
7376
10283

Huoltajat valitsevat varhaiskasvatuksen laajuuden alla olevasta taulukosta: 

  • Maks. 15 h. /vko
  • vko 16-20 h. /vko
  • vko 21-34 h. /vko
  • vko yli 35 h. /vko 

Hoitopäivät voi valita 6 – 20 päivän / kk väliltä. Maksu määräytyy valitun laajuuden ja hoitopäivien lukumäärien mukaisesti. 

Tilapäinen varhaiskasvatuksen tarve 

Perheellä on oikeus ostaa tilapäistä varhaiskasvatusta enintään 5 päivää kuukaudessa. 

Yli 5 h/pv varhaiskasvatus 30 €. Max. 5 h/pv varhaiskasvatus 15 €

 

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuspäällikkö. 

Yhteystiedot

Salme Saari
Varhaiskasvatuspäällikkö

Jaa sivu eteenpäin