Lukiokoulutuksen opiskelijahuolto

Lukiokoulutuksen opiskelijalla on oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan oikeus opiskelijahuoltoon.

Opiskelijahuollon tarkoituksena on edistää oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä sekä hyvinvointia, siten tukien opiskelua sekä oppimista. Opiskelijahuoltoa ovat esimerkiksi terveydenhoitajien, psykologien ja kuraattorien palvelut.
 
Opiskelijahuollon järjestämisestä ovat vastuussa Iitin kunta ja Iitin lukio. Opiskelijahuolto järjestetään kaikille Iitin lukion opiskelijoille riippumatta siitä, minkä kunnan asukkaita he ovat. Iitin lukion opiskelijahuoltosuunnitelma löytyy täältä.

Lisätietoja saa Iitin lukion peda.net -sivuilta

Edellytykset

Lukiokoulutuksen opiskelijalla on oikeus opiskelijahuoltoon

Iitin lukio
Anttilantie 2 47400 KAUSALA
maanantai-perjantai
08:20 - 15:20

Kansalaiset
Koulutus - Lukiokoulutus,Sosiaalipalvelut - Koulu- ja opiskelijahuollon sosiaalipalvelut
sosiaalipalvelut / opiskelijahuolto