Erika Räikkönen
0405957264
erika.raikkonen@iitti.fi

Varhaiskasvatusyksiköiden esimies

  • Varhaiskasvatuksen varaesimies: Heidi Liljeqvist, puh. 040 623 2688

Esiopetuksen oppilashuolto

Esiopetuksen oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon, joka on huolenpitoa lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä yksilönä että osana ryhmää.

Oppilashuollolla tarkoitetaan lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä, ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa esiopetusyhteisössä.

Esiopetuksen oppilashuoltoa toteuttavat Iitin kunnan viranomaiset yhteistyössä lapsen vanhempien tai huoltajien, sekä lapsen itsensä kanssa, ottaen huomioon lapsen ikä ja edellytykset. Esiopetusyhteisön tai lasten hyvinvoinnissa havaittuihin huolenaiheisiin etsitään ratkaisuja yhdessä huoltajan kanssa.

Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä, koko esiopetusyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi lapsella on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.

Esiopetuksen oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Henkilökohtaisina palveluina esiopetusoppilas voi saada neuvolan terveydenhoitopalveluja sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja.

Tarvittaessa lapsen tueksi kootaan monialainen asiantuntijaryhmä.

Edellytykset

Esiopetuksen oppilas on oikeutettu oppilashuoltoon. Esiopetuksessa oppilashuolto on esiopetusyhteisössä työskentelevien ja oppilashuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu esiopetusyhteisön hyvinvoinnista on esiopetuksen henkilökunnalla.

Pikku-Vieterin päiväkoti
Hiihtäjänkaari 2 47400 KAUSALA
Puh. 040 5811 675
Maksullinen
Aukioloajat (klo 6.30-17.00, tai vuorohoidon tarpeen mukaisesti)
maanantai-sunnuntai
06:30 - 17:30
Päiväkoti Nuppula
Vuolenkoskentie 1296 19160 HUUTOTÖYRY
Puh. 040 511 7219
Maksullinen
maanantai-perjantai
06:30 - 17:00

Kansalaiset, Lapset ja lapsiperheet
Koulutus - Esiopetus,Sosiaalipalvelut - Koulu- ja opiskelijahuollon sosiaalipalvelut
koulut / esikoulu, opetus / esiopetus, keskinäinen toiminta / oppilashuolto