Erika Räikkönen
0405957264
erika.raikkonen@iitti.fi

Varhaiskasvatusyksiköiden esimies

 • Varhaiskasvatuksen varaesimies: Heidi Liljeqvist, puh. 040 623 2688

Salme Saari
0405500257
salme.saari@iitti.fi

Varhaiskasvatuspäällikkö

 • Varhaiskasvatuksen varaesimies Tiina Kantonen 040 541 8605
Kaisa Salmi
040 481 2328
kaisa.salmi@iitti.fi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Päivi Taiminen
0401563889
paivi.taiminen@iitti.fi

Varhaiskasvatusyksiköiden esimies

Elisa Tervo
040 530 7646
elisa.tervo@iitti.fi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Varhaiskasvatuksen e-Asiointi

eAsioinnissa voit:

 • hakea varhaiskasvatuspaikkaa
 • tehdä arviolaskelman varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta
 • ilmoittautua esiopetukseen
 • toimittaa sähköisesti esim. tuloselvityksen liitteet
 • muuttaa omia tietojasi
 • nähdä lasta koskevat sähköiset palvelupäätökset
Varhaiskasvatuksen e-Asiointi

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus vastaa lasten päivähoidon, esiopetuksen, erityisvarhaiskasvatuksen tarpeisiin tukien perheitä kasvatustehtävissä ja vanhemmuudessa.

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Iitin kunnan on järjestettävä varhaiskasvatusta lapselle, joka asuu kunnassa huoltajiensa työn, opiskelun, sairauden tai vastaavien syiden vuoksi. Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen, vaikka hänellä ei olisi Suomessa kotikuntaa, tai hänen kotikuntansa olisi kotikuntalain perusteella jokin toinen kunta. Varhennettua esiopetusta järjestetään pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille koulun toimintapäivien mukaisesti.


Voit hakea lapsellesi paikkaa:

 • kunnallisilta päiväkodeilta Iitin kunnassa
 • perhepäivähoitoa yksityisiltä palvelun tuottajilta Iitin kunnassa ja naapurikunnissa
 • yksityisiltä päiväkodeilta naapurikunnissa

Edellytykset

Palvelu on maksullinen.
Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja varatut hoitotunnit.

Kunnan on järjestettävä varhaiskasvatusta lapselle, jonka kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta on. 

Toimintaohjeet

Huoltajien tulee hakea päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista. Mikäli päivähoidontarve johtuu työllistymisestä, koulutuksesta tai opinnoista, on hakemus jätettävä niin pian kuin mahdollista, mutta viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Pikku-Vieterin päiväkoti
Hiihtäjänkaari 2 47400 KAUSALA
Puh. 040 5811 675
Maksullinen
Aukioloajat (klo 6.30-17.00, tai vuorohoidon tarpeen mukaisesti)
maanantai-sunnuntai
06:30 - 17:30
Päivähoitotoimisto
Rautatienkatu 22 47400 KAUSALA
Puh. 040 5500257
Maksullinen
avoinna aamupäivisin tai sopimuksen mukaan
maanantai-perjantai
08:00 - 12:00
Päiväkoti Kanttarelli
Iitintie 29 47400 KAUSALA
Puh. 040 145 4972
Maksullinen
maanantai-perjantai
06:30 - 17:00
Päiväkoti Nuppula
Vuolenkoskentie 1296 19160 HUUTOTÖYRY
Puh. 040 511 7219
Maksullinen
maanantai-perjantai
06:30 - 17:00
Päiväkoti Peltohiiri
Kausansaarentie 5 47400 KAUSALA
Puh. 040 5491 893
Maksullinen
Aukioloajat (huom. yksiköt ovat tarvittaessa ilmoitettuina aukioloaikoina avoinna!)
maanantai-perjantai
06:30 - 17:00

Kansalaiset, Lapset ja lapsiperheet
Perheiden palvelut - Lasten päivähoito
varhaiskasvatus / päiväkotihoito, päiväkodit / kunnalliset päiväkodit