Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen maksut ja tuet

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perustana oleva lainsäädäntö muuttui 1.8.2021, jolloin voimaan tuli uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy perheen koon, palveluntarpeen sekä bruttotulojen mukaan.

Varhaiskasvatuksen eAsioinnin kautta voit:


Kokoaikaisella varhaskasvatuksella tarkoitetaan vähintään 35 tuntia viikossa annettavaa varhaiskasvatusta ja osa-aikaisella varhaiskasvatuksella alle 35 tuntia viikossa annettavaa varhaiskasvatusta. Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon varhaiskasvatukseen varattu aika koko kalenterikuukauden ajalta.

Nuorimmasta kokopäivähoidossa olevasta lapsesta määrätään korkeimman maksuprosentin mukaan määräytyvä maksu, eli maksimissaan 288€/kk. Ikäjärjestyksessä seuraavasta lapsesta maksu on 50% ensimmäisen lapsen maksusta eli maksimissaan 144€/kk. Seuraavien lasten maksut ovat edelleen 20% nuorimman lapsen maksusta eli maksimissaan 58€/kk. Määrättäessä perheen toisen tai useamman lapsen maksua, käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua. Alin perittävä maksu on 27€.


Korkeimman maksuluokan asiakasmaksutaulukko:

Perheen koko, henkilöä Tuloraja, euroa/kuukausi Korkein maksuprosentti Maksu 288 €, jos tulot enemmän kuin
2 2 798 10,70 5 485
3 3 610 10,70 6 297
4 4 099 10,70 6 786
5 4 588 10,70 7 275
6 5 075 10,70 7 762

Valinnanvapaus hoitopäivissä 6 - 20/kk välillä säilyy edelleen asiakkailla, mutta jatkossa hoitopäivät ja -ajat tulee ilmoittaa tarkemmin etukäteen Tieto Edu-sovelluksella. Hoitoaikoihin tulee sitoutua ja niitä tulee noudattaa. Mahdollisten hoitoaikamuutosten tulisi olla voimassa vähintään 3kk.  

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista voi tiedustella:

Varhaiskasvatuspäällikkö
Salme Saari
puh: 040 550 0257
email: salme.saari@iitti.fi


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.8.2021 alkaen (pdf)

Suostumus tulorekisterin käyttöön (pdf)

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

Muutokset varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin 1.8.2021 alkaen

Yrittäjän tuloselvitys (pdf)