Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT JA VARHAISKASVATUSAIKA

Päivähoidon asiakasmaksujen perustana oleva lainsäädäntö muuttui 1.1.2018, jolloin voimaan tuli uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016). Päivähoitomaksu määräytyy edelleen perheen koon, palveluntarpeen sekä bruttotulojen mukaan.

Uudessa laissa käsitteet muuttuvat. Kokoaikaisella varhaiskasvatuksella tarkoitetaan vähintään 35 tuntia viikossa annettavaa varhaiskasvatusta ja osa-aikaisella varhaiskasvatuksella alle 35 tuntia viikossa annettavaa varhaiskasvatusta. Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon varhaiskasvatukseen varattu aika kalenterikuukauden ajalta.

Varhaiskasvatuksen kestäessä keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain, peritään kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu eli maksu on enintään 0-290 euroa riippuen perheen tuloista. Nuorimmasta kokopäivähoidossa olevasta lapsesta määrätään korkeimman maksuprosentin mukaan määräytyvä maksu eli maksimissaan 290€/kk. Ikäjärjestyksessä seuraavasta lapsesta maksu on 50% ensimmäisen lapsen maksusta eli maksimissaan 145€/kk. Seuraavien lasten maksut ovat edelleen 20% nuorimman lapsen maksusta eli maksimissaan 58€/kk. Määrättäessä perheen toisen tai useamman lapsen maksua, käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua. Alin perittävä maksu on 28€.

Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksun suuruus määritellään tarkemmalla tasolla kuin ennen:

1) jos lapsi on varhaiskasvatuksessa korkeintaan 20 tuntia viikossa (eli keskimäärin 16-20h/viikko), kuukausimaksu on 60 prosenttia kokoaikaisesta maksusta eli enintään 0-174 euroa riippuen perheen tuloista. Hoitoajoista tulee sopia etukäteen. Esimerkiksi 3-4h / päivä / 5 päivää / viikko

2) varhaiskasvatuksen kestäessä enemmän kuin 20 tuntia, mutta alle 35 tuntia viikoittain (eli keskimäärin 21-34h/vko), kunta voi periä maksun, joka on suhteutettu varhaiskasvatusaikaan eli Iitissä 80% maksusta. Eli maksu on enintään 0-232 euroa riippuen perheen tuloista. Hoitoajoista tulee sopia etukäteen. Esimerkiksi 3-7h / päivä / 5 päivää / viikko

3) jos lapsi on hoidossa keskimäärin alle 15 tuntia viikossa, asiakasmaksu on 40% kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Kuukausimaksu on enintään 0-116 euroa riippuen perheen tuloista. Esimerkiksi alle 3h / päivä / 5 päivää / viikko

Koulutuslautakunta on tehnyt päätöksen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista kokouksessaan 30.3.2017 § 15 ja lisätietoja maksuista saa esimerkiksi Kuntaliitosta: http://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelu/varhaiskasvatuksen-asiakasmaksut

Valinnanvapaus hoitopäivissä 6 - 20/kk välillä säilyy edelleen asiakkailla, mutta jatkossa hoitopäivät ja -ajat tulee ilmoittaa tarkemmin etukäteen. Hoitoaikoihin tulee sitoutua ja niitä tulee noudattaa. Mahdollisten hoitoaikamuutosten tulisi olla voimassa vähintään 3kk.  Käytännössä muutoksena aiempiin maksuluokkiin 65 %:n maksuluokka muuttuu uuden lain mukaiseksi 60%:n maksuksi, kun hoitoaika on maksimissaan 20 h/viikko.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista voi tiedustella:

Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Salme Saari puh: 040 5500257 email: salme.saari@iitti.fi

Varhaiskasvatusyksiköiden esimies Erika Räikkönen puh: 040 5957264 email: erika.raikkonen@iitti.fi