Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia (1503/2016) muutetaan 1.3.2023 siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 33
prosenttia. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,7 prosenttia). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia ei muuteta muilta osin.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentamisen tavoitteena on parantaa lapsiperheiden ostovoimaa ja tukea pieni- ja keskituloisia lapsiperheitä elinkustannusten ja sähkön voimakkaan hinnannousun vuoksi. Maksuja alentamalla voidaan myös nostaa lasten varhaiskasvatuksen osallistumisastetta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisesti. Kaikista tuloihin tai perhekokoon liittyvistä muutoksista tulee ilmoittaa varhaiskasvatuspäällikölle.

Varhaiskasvatuksen eAsioinnin kautta voit:


Varhaiskasvatuksen maksut ja tuet

Kokoaikaisella varhaskasvatuksella tarkoitetaan vähintään 35 tuntia viikossa annettavaa varhaiskasvatusta ja osa-aikaisella varhaiskasvatuksella alle 35 tuntia viikossa annettavaa varhaiskasvatusta. Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon varhaiskasvatukseen varattu aika koko kalenterikuukauden ajalta.

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta edelleen 295 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 28 euroa. Toisesta lapsesta perittävä
maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Tulorajat

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 262 euroa 1.3.2022 lähtien.


Valinnanvapaus hoitopäivissä 6 - 20/kk välillä säilyy edelleen asiakkailla, mutta jatkossa hoitopäivät ja -ajat tulee ilmoittaa tarkemmin etukäteen Tieto Edu-sovelluksella. Hoitoaikoihin tulee sitoutua ja niitä tulee noudattaa. Mahdollisten hoitoaikamuutosten tulisi olla voimassa vähintään 3kk.  

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista voi tiedustella:

Varhaiskasvatuspäällikkö
Salme Saari
puh: 040 550 0257
email: salme.saari@iitti.fi


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.3.2023 lähtien

Suostumus tulorekisterin käyttöön (pdf)

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

Yrittäjän tuloselvitys (pdf)