Kunnallinen varhaiskasvatus

Kunnallinen päiväkotihoito kouluikäisille lapsille voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä. Varhaiskasvatuksessa lapsi kohdataan yksilönä, ja jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, joka tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. Iitin kunnan varhaiskasvatus opettaa lapselle elämänhallinnan taitoja, oppimisen iloa sekä myönteistä suhtautumista omaan itseensä, muihin ihmisiin ja ympäröivään luontoon.

Huoltajat voivat valita lapselleen parhaiten sopivan varhaiskasvatusmuodon.


Varhaiskasvatus päiväkodissa

Iitin kunta järjestää varhaiskasvatusta neljässä luontoon, liikuntaan ja kestävään kehitykseen painottuvassa päiväkodissa: Vuolenkoskella päiväkoti Nuppulassa sekä Kausalassa Pikku-Vieterin, Peltohiiren ja Kanttarellin päiväkodeissa.

Päiväkoti Pikku-Vieteri

Hiihtäjänkaari 2, 47400 Kausala

Päiväkoti Peltohiiri
Kausansaarentie 5, 47400 Kausala

Päiväkoti Kanttarelli
Iitintie 29,47400 KAUSALA

Päiväkoti Nuppula
Vuolenkoskentie 1296,19160 HUUTOTÖYRY

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja kiertää säännöllisesti kaikissa päiväkodeissa konsultoiden, osallistuen ryhmien toimintaan, antaen yksilö- ja ryhmäopetusta tukea tarvitseville lapsille. Pikku-Vieterin ja Nuppulan päiväkodeissa järjestetään myös esiopetusta. 

Huoltajien tulee hakea päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen aloittamista. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, koulutuksesta tai opinnoista, on hakemus jätettävä niin pian kuin mahdollista, mutta viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Kunnallinen varhaiskasvatus on maksullista. Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja varatut hoitotunnit.


Varhaiskasvatus vuorohoidossa

Iitin kunnassa vuorohoitoa on mahdollista saada Pikku-Vieterin päiväkodissa.

Huoltajat voivat hakea lapselleen vuorohoitopaikkaa, jos he ovat vuorotyössä tai heidän opiskelunsa ajoittuu iltaan, öihin ja/tai viikonloppuihin.

Vuorohoidossa hoitoajat perustuvat lapsen huoltajien etukäteen ilmoittamiin työvuoroihin. Vuorohoidon tarpeesta tulee ilmoittaa hakemuksessa. Jos lapsella on jo varhaiskasvatuspaikka, huoltajan tulee ottaa yhteyttä varhaiskasvatusyksikön esimieheen.

Kun Iitin varhaiskasvatus on keskitetty yhteen yksikköön, esimerkiksi koulujen loma-aikoina, vuorohoito tapahtuu siinä yksikössä, mikä kulloinkin on auki. Vuoropäiväkoti on auki tarvittaessa, paitsi juhannus- ja jouluaattoina klo 12.00 asti. Joulu- ja Tapaninpäivänä sekä molempina juhannuspäivinä päiväkoti on suljettu. Iitin kunnassa vuorohoitoa tarjotaan 17.30-6.00 välisenä aikana myös viikonloppuisin.

Huoltajien tulee hakea varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, koulutuksesta tai opinnoista, on hakemus jätettävä niin pian kuin mahdollista. Kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Vuorohoito on tarkoitettu säännöllistä vuorohoitoa tarvitseville perheille.

Varhaiskasvatuksen vuorohoito on maksullista.


Tilapäinen päivähoito

Perheet, jotka tarvitsevat lapselleen hoitoa silloin tällöin tai äkillisesti, voivat viedä lapsen tilapäiseen päivähoitoon.

Tilapäistä hoitoa:

  • voi saada yllättävään lastenhoidon tarpeeseen ja sitä voi käyttää myös pelkässä esiopetuksessa oleva lapsi
  • voidaan tarjota jopa samalle tai seuraavalle päivälle, mikäli varhaiskasvatuksen ryhmissä on tilaa. Tilapäishoitoa voi saada enintään viitenä päivänä kuukaudessa
  • on aina satunnaista. Sitä ei voi varata useaksi kuukaudeksi kerrallaa.
  • voi tiedustella varhaiskasvatusyksiköiden esimieheltä ja varhaiskasvatuspäälliköltä
  • voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen

Tilapäisen kokopäivähoidon hinnat:

  • yli 5 tuntia, 30 €/päivä
  • alle 5 tuntia, 15 €/ päivä