Koulut

Iitin kunnassa perusopetusta annetaan kolmessa alakoulussa, yläkoulussa sekä Kausan koulun erityisopetusyksikössä, joka toimii hajautetusti. Tarkempia tietoja löydätte kunkin koulun peda.net -sivuilta

Oppilaan lähikoulu ja oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen määräytyvät perusopetuslain mukaisesti.

Iitin kunnassa käytetään lähikoulun osoittamiseen oppilaaksiottoalueita (entiset koulupiirit), jotka ovat:

(Huom! Kartassa tässä järjestyksessä etelästä pohjoiseen). Iitin yläkoulun ja Kausan koulun oppilaaksiottoalueena toimii koko Iitin kunta.

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen omaan lähikouluunsa, mikäli koulukuljetusehdot täyttyvät. Jos haet lapsellesi koulupaikkaa toisen oppilaaksiottoalueen koulusta, kyse on toissijaiseen kouluun hakemisesta. Jos kyseisen alueen opetusryhmiin on jäänyt vapaita oppilaspaikkoja, hakemus voidaan huomioida. Toissijaiseen kouluun hakeutuneella oppilaalla ei ole oikeutta koulumatkaetuuteen. Oppilaaksi ottamisesta päättää Iitissä kunkin koulun rehtori. Hakemus tulee toimittaa kyseisen koulun rehtorille.

Katso myös