Koulut

Iitissä perusopetusta annetaan kolmessa alakoulussa, yläkoulussa sekä Kausan koulun erityisopetusyksikössä, joka toimii hajautetusti.

Tarkempia tietoja löydät kunkin koulun peda.net -sivuilta

Oppilaan lähikoulu ja oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen määräytyvät perusopetuslain mukaisesti. Iitin kunnassa käytetään lähikoulun osoittamiseen oppilaaksiottoalueita (entiset koulupiirit), jotka ovat Haapa-Kimolan koulun, Kausalan koulun ja Vuolenkosken koulun oppilaaksiottoalueet (huom. kartassa tässä järjestyksessä etelästä pohjoiseen).

Iitin yläkoulun ja Kausan koulun oppilaaksiottoalueena toimii koko kunta.

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen omaan lähikouluunsa, mikäli koulukuljetusehdot täyttyvät.

Jos haet lapsellesi koulupaikkaa toisen oppilaaksiottoalueen koulusta, kyse on toissijaiseen kouluun hakemisesta. Jos ko. alueen opetusryhmiin on jäänyt vapaita oppilaspaikkoja, hakemus voidaan huomioida. Toissijaiseen kouluun hakeutuneella oppilaalla ei ole oikeutta koulumatkaetuuteen

Oppilaaksi ottamisesta päättää Iitissä ao. koulun rehtori. Hakemus tulee toimittaa ao. koulun rehtorille.

Katso myös