Jari von Becker
040 4833 732
jari.vonbecker@iitti.fi

Kasvatus- ja opetusjohtaja

Hakemus maksuttomaan koulukuljetukseen

Hakemus tulee toimittaa Iitin kunnan kirjaamoon: kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi

Hakemus maksuttomaan koulukuljetukseen (pdf)
Kuljetusmaksusitoumus

Sitoumus tulee toimittaa Iitin kunnan kirjaamoon: kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi

Kuljetusmaksusitoumus.pdf

Koulukuljetus

Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus Iitin kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen perusopetuslain mukaisesti.

Maksuton koulukuljetus

Oppilaalla on oikeus Iitin kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on:

  • esiopetus ja 1.-2. luokan oppilaalla yli 3 km
  • 3.-9. luokan oppilaalla yli 5 km
  • oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen

Omavastuumatkojen rajat kävellen kuljetusreitin varteen ja lähimmältä pysäkiltä kouluun ovat yhteen suuntaan esiopetus ja 1.-2. luokan oppilaalla 3km, 3.-9. luokan oppilaalla 5km.

Maksuton koulukuljetus järjestetään oppilaan lähikouluun.Tarkempia tietoja löydät Iitin kunnan koulukuljetusohjeesta (pdf)

Esioppilaiden ja peruskoululaisten koulumatkojen vaarallisuuden arvioinnissa on käytetty KouluLiitu -ohjelmiston riskien arviointia. Yksittäisissä tapauksissa arviointeja on täydennetty muille arvioinneilla.

KouluLiitu - vaarallisten teiden kartta >>

Maksuton koulukuljetus tien vaarallisuuden perusteella (Koulutuslautakunta 04.06.2019 § 77) (pdf)


Maksullinen kuljetus

Kunta tarjoaa maksullista kyytiä, mikäli reitti on olemassa, se sopii kuljetusaikatauluihin sekä kyydissä on tilaa. Kyytiä voidaan hakea koko lukuvuodeksi syyslukukaudeksi, kevätlukukaudeksi, talvikuukausiksi (loka-maaliskuu) tai lyhyemmälle ajanjaksolle. Lyhin mahdollinen ajanjakso 1kk.

Maksavista oppilaista ovat etusijalla alempien luokkien oppilaat sekä ne, joilla on pidempi koulumatka. Kuljetusreittejä ei muuteta eikä järjestetä maksavan oppilaan matkan vuoksi.

Tarkempia tietoja löydät Iitin kunnan koulukuljetuksen priorisointiperiaatteista (pdf)


Kuljettajien yhteystiedot (pdf)

Edellytykset

Oppilaan oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen määräytyy perusopetuslain mukaisesti.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on huoltajille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Toimintaohjeet

Myös Iitin koulutoimisto palvelee koulukuljetusasioissa palvelusihteeri Tanja Pesonen +35840 3594736

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@iitti.fi

Maksutonta koulukuljetusta voi hakea oheisella lomakkeella. Hakemus tulee toimittaa Iitin koulutoimistoon.

Koulutoimisto
Rautatienkatu 22 47400 KAUSALA
Puh. 040 3594 736
Maksullinen
maanantai-perjantai
09:00 - 15:00

Kansalaiset, Lapset ja lapsiperheet
Koulutus - Perusopetus
opetus / perusopetus, keskinäinen toiminta / koulukuljetus, koulut / peruskoulu, opetus / esiopetus