Erika Räikkönen
0405957264
erika.raikkonen@iitti.fi

Varhaiskasvatusyksiköiden esimies

  • Varhaiskasvatuksen varaesimies: Heidi Liljeqvist, puh. 040 623 2688

Päivi Taiminen
0401563889
paivi.taiminen@iitti.fi

Varhaiskasvatusyksiköiden esimies

Wilma

Opiskelijat valitsevat Wilmassa kursseja, seuraavat suorituksiaan, lukevat tiedotteita ja viestivät opettajien kanssa. Opettajat syöttävät Wilman kautta arvioinnit ja poissaolot, päivittävät henkilötietojaan ja viestivät opiskelijoiden ja huoltajien kanssa. Huoltajat seuraavat ja selvittävät Wilman kautta opiskelijan poissaoloja, viestivät opettajien kanssa ja lukevat koulun tiedotteita.

Wilma

Esiopetus

Esiopetuksen tehtävänä on tarjota jokaiselle esiopetusikäiselle mahdollisuus osallistua lapsen kokonaiskehitystä ja oppimista tukevaan toimintaan.

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat Iitin kunnan järjestämään esiopetukseen. Opetukseen osallistuvat myös ne 7 vuotta täyttäneet lapset, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. Lapsista ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta, voivat myös osallistua esiopetukseen. Mikäli lapsi muuttaa paikkakunnalle kesken lukuvuotta, esiopetuspaikka järjestetään siihen ryhmään, jossa kulloinkin on tilaa.

Esiopetusta järjestetään Pikku-Vieterin ja Nuppulan päiväkodeissa. Opetusta on aamupäivisin neljä tuntia koulun työaikoja noudattaen, paitsi lauantaityöpäivien osalta. Lapset saavat opetuksen yhteydessä lounaan.


 

 

Edellytykset

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaisesti velvoittavaa. Esiopetus muuttui velvoittavaksi vuoden 2015 alusta. Esiopetusikäinen lapsi on edelleen oikeutettu päivähoitoon.

Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena. Iitin kunta on velvollinen järjestämään esiopetusta alueellaan asuville lapsille. Jokaiselle esiopetusikäiselle lapselle varataan esiopetuspaikka.

Toimintaohjeet

Esiopetusikäsen lapsen huoltajalle lähetetään helmi-maaliskuussa tiedot esiopetukseen ilmoittautumisesta. Osoitetiedot saadaan Digi- ja väestötietovirastolta. Wilma on Iitin kunnan pääsääntöinen esiopetuksen tiedotuskanava, josta huoltajat löytävät lastaan koskevia tietoja sekä pedagogisia asiakirjoja. Esiopetuksen alkaessa huoltajat saavat Wilma-tunnukset.

Pikku-Vieterin päiväkoti
Hiihtäjänkaari 2 47400 KAUSALA
Puh. 040 5811 675
Maksullinen
Aukioloajat (klo 6.30-17.00, tai vuorohoidon tarpeen mukaisesti)
maanantai-sunnuntai
06:30 - 17:30
Päiväkoti Nuppula
Vuolenkoskentie 1296 19160 HUUTOTÖYRY
Puh. 040 511 7219
Maksullinen
maanantai-perjantai
06:30 - 17:00

Kansalaiset, Lapset ja lapsiperheet
Koulutus - Esiopetus
opetus / esiopetus