Aamu- ja iltapäivätoiminta

Iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat.

Iitin kunta järjestää perusopetuksen iltapäivätoimintaa Kausalan koululla. Hakuaika toimintaan on pääsääntöisesti keväällä kouluun ilmoittautumisen yhteydessä.

Iltapäivätoimintaa järjestetään Kausalan koulussa työjärjestysten mukaan jokaisena koulupäivänä päättäjäispäiviä lukuun ottamatta n. 4 tuntia koulupäivässä. Iltapäivätoiminta päättyy klo 16.00 tai viimeistään klo 16.20.

Iltapäivätoiminnan ohjaajina toimivat koulunkäynninohjaajat tai muut tehtävää varten valitut henkilöt. Iltapäivätoiminta on maksullista.

Iltapäiväoiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Lisätietoja saat Kausalan koulun peda.net -sivuilta

Edellytykset

Iltapäivätoiminta on tarkoitettu esimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Toimintaohjeet

Voit hakea iltapäivätoimintaan täyttämällä hakemuslomakkeen ja palauttamalla sen Kausalan koululle. Lisätiedot ja lomake löytyy Kausalan koulun peda.net sivuilta.

Lisätietoja saat Kausalan koulun koulusihteeri Katja Noukkalalta puh: +35840 4833775 katja.noukkala@iitti.fi

Kausalan koulu
Juoksijantie 22 47400 KAUSALA
Puh. 0404833728
Maksullinen
maanantai-torstai
08:30 - 16:30
perjantai
08:30 - 16:00
Kausalan koulu
Juoksijantie 22 47400 KAUSALA
Puh. 0404833728
Maksullinen
maanantai-torstai
08:30 - 16:30
perjantai
08:30 - 16:00

Kansalaiset, Lapset ja lapsiperheet
Koulutus - Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta
opetus / perusopetus, koulut / peruskoulu