Margit Karhu
040 4833775
margit.karhu@iitti.fi

koulusihteeri, Kausalan koulu, Kausan koulu

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Iitin kunta järjestää perusopetuksen iltapäivätoimintaa Kausalan koululla.

Iltapäivätoimintaa järjestetään Kausalan koulussa työjärjestysten mukaisesti jokaisena koulupäivänä päättäjäispäiviä lukuun ottamatta n. 4 tuntia koulupäivässä. Iltapäivätoiminta päättyy klo 16:00 tai viimeistään klo 16:20.

Iltapäivätoiminnan ohjaajina toimivat koulunkäynninohjaajat tai muut tehtävää varten valitut henkilöt.

Iltapäiväoiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä sekä lisäämään osallisuutta.

Lisätietoja saatte Kausalan koulun peda.net -sivuilta

Edellytykset

Iltapäivätoiminta on maksullista.

Iltapäivätoimintaan voivat hakea 1. ja 2.vuosiluokan oppilaat, sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat.

Koulutuslautakunta päättää missä toimintaa järjestetään.

Toimintaohjeet

Hakuaika toimintaan on pääsääntöisesti keväällä kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Voit hakea iltapäivätoimintaan täyttämällä hakemuslomakkeen ja palauttamalla sen Kausalan koululle. Lisätiedot ja lomake löytyy Kausalan koulun peda.net sivuilta.

Kausalan koulu
Juoksijantie 22 47400 KAUSALA
Puh. 0404833728
Maksullinen
maanantai-torstai
08:30 - 16:30
perjantai
08:30 - 16:00

Kansalaiset, Lapset ja lapsiperheet
Koulutus - Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta
iltapäivätoiminta / koululaisten iltapäivätoiminta, aamupäivätoiminta / koululaisten aamutoiminta