Mervi Broman
0404833703
mervi.broman@iitti.fi

Palvelusihteeri

Jari von Becker
040 4833 732
jari.vonbecker@iitti.fi

Kasvatus- ja opetusjohtaja

Ari Toropainen
0405605545
ari.toropainen@iitti.fi

yläkoulun ja lukion rehtori

Wilma

Opiskelijat valitsevat Wilmassa kursseja, seuraavat suorituksiaan, lukevat tiedotteita ja viestivät opettajien kanssa. Opettajat syöttävät Wilman kautta arvioinnit ja poissaolot, päivittävät henkilötietojaan ja viestivät opiskelijoiden ja huoltajien kanssa. Huoltajat seuraavat ja selvittävät Wilman kautta opiskelijan poissaoloja, viestivät opettajien kanssa ja lukevat koulun tiedotteita.

Wilma

Lukiokoulutus

Lukiokoulutus tarjoaa yleissivistävän koulutusväylän perusopetuksen jälkeen.

Lukiokoulutus antaa valmiudet opiskeluun yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa.

Iitin lukio on toisen asteen yleissivistävä oppilaitos, jonka tehtävänä on antaa opiskelijalle ne tiedot ja taidot, joita edellytetään ylioppilastutkintopohjaisiin jatko-opintoihin pyrittäessä. Lukion tavoitteisiin kuuluu lisäksi edistää nuorten aikuisten kasvamista niin, että heistä kehittyy aloitekykyisiä, yritteliäitä, vastuuntuntoisia ja suvaitsevaisia aikuisia.

Lukion oppimäärään laajuus on 150 suoritettua opintopistettä. Lukio-opinnot koostuvat valtakunnallisista pakollisista, syventävistä sekä koulukohtaisista syventävistä ja soveltavista opintojaksoista.

Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään tehokkaasti opiskelun tukena sekä monipuolistamaan opetusmenetelmiä.

Edellytykset

Lukio-opinnot on suunniteltu laajuudeltaan kolmivuotiseksi, mutta tarvittaessa sen suorittamiseen saa käyttää neljä vuotta.

Toimintaohjeet

Lukioon haetaan yhteishaussa.

Iitin lukio
Anttilantie 2 47400 KAUSALA
maanantai-perjantai
08:20 - 15:20

Kansalaiset, Nuoret
Koulutus - Lukiokoulutus
opiskelu / luokkatyöskentely