Ympäristönsuojelumääräysten valmistelu alkaa

Iitissä aloitetaan ympäristönsuojelumääräysten valmistelu 21.6.2023 pidettävällä työryhmän aloitustilaisuudella.

Iitissä aloitetaan ympäristönsuojelumääräysten valmistelu 21.6.2023 pidettävällä työryhmän aloitustilaisuudella. Valmistelua johtaa ympäristönsuojelutarkastaja Taru-Tiina Kalliokuusi ja valmistelun työryhmässä ovat mukana viranomaislautakunnan kolme jäsentä: Riitta Alestalo, Reijo Houni ja Olli Pasila. Valmistelun aikana tehdään yhteistyötä myös muiden viranomaisten ja lähikuntien kanssa.

Ympäristönsuojelumääräyksille on Iitissä tarve

Ympäristönsuojelun valvonnassa on tullut tilanteita, joissa ympäristönsuojelulaki on liian yleisellä tasolla. Esimerkiksi pohjaveden pilaaminen on laissa ehdotonta, mutta rajanveto käytännön toimille ei ole selkeää. Ympäristönsuojelumääräyksillä voitaisiin selkeyttää käytänteitä ja näin säännöt olisivat yhdenmukaisia myös loma-aikaan ja viranhaltijan vaihtuessa. Ympäristönsuojelumääräyksillä voitaisiin puuttua myös esimerkiksi öljyvahinkojen ehkäisyyn. Viime talven aikana ympäristönsuojelun tietoon tuli neljä öljyvahinkotapausta omakotitaloissa.

Määräysvalmisteluun voi osallistua

Ympäristönsuojelumääräykset koskevat koko kuntaa ja kaikkia kuntalaisia. Syksyllä tullaan järjestämään kaikille avoin tilaisuus. Ympäristönsuojelutarkastaja yhdessä työryhmän kanssa laatii ympäristönsuojelumääräyksistä loppukesästä luonnoksen, jonka jälkeen pidetään yleisötilaisuus. Tilaisuudessa on mahdollista kysyä ympäristönsuojelumääräyksistä ja tuoda mielipiteensä esille. Tilaisuuden tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan kunnan verkkosivuilla ja tiedossa oleville sidosryhmille lähetetään myös sähköpostikutsu. Kutsulistalle voi ilmoittautua (yksityishenkilö, yhdistys, yritys tai yhteisö) laittamalla asiasta sähköpostia ympäristönsuojelutarkastajalle.

Tällä kertaa tehdään toisin

Iitissä ympäristönsuojelumääräysten laatimisesta on valtuustossa keskusteltu kolmeen otteeseen: vuosina 2003, 2013 ja 2021. Aikaisemmilla kerroilla ympäristönsuojelumääräyksiä ei ole saatettu voimaan. Edeltävillä kerroilla osallistaminen on ollut vähäisempää.

Iitin ympäristönsuojelutarkastajan työ ostetaan Heinolan kaupungilta. Tällä kertaa määräysvalmistelussa tehdään yhteistyötä myös Heinolan kaupungin ja sen ympäristönsuojelun muiden sopimuskuntien kanssa. Hartolan, Heinolan, Sysmän ja Iitin päättäjille järjestetään mahdollisuus keskustella keskenään hyvistä ympäristönsuojelun käytännöistä. Muilla yhteistyöalueen kunnilla on ollut jo pidempään käytössä ympäristönsuojelumääräykset ja niitä päivitetään tarpeen mukaan.

Ympäristönsuojelumääräysten valmistelun tavoitteena on saada paikallisiin olosuhteisiin pohjautuvat ja Iitin kunnan ympäristönsuojelua palvelevat ympäristönsuojelumääräykset. Kuntakohtaisten ympäristönsuojelumääräysten laatimisesta säädetään Ympäristönsuojelulain (527/2014) 202-203 §:ssä.

 

Lisätiedot:

Taru-Tiina Kalliokuusi

Ympäristönsuojelutarkastaja

Iitin kunta

taru-tiina.kalliokuusi@iitti.fi puh. 040 559 6498

 

Tiedote julkaistu ensimmäisen kerran Iitin kunnan vanhoilla verkkosivuilla 16.6.2023 klo 14.04.

Uusilla nettisivuillamme on myös oma sivu ympäristönsuojelumääräyksille.


Jaa sivu eteenpäin

Muita tiedotteita