Iitin kyläasiainneuvottelukunta laatinut kyläohjelman vuosille 2023–2027

Iitin kyläasiainneuvottelukunta on laatinut kyläohjelman vuosille 2023–2027, joka on Iitin kylien yhteinen käsitys siitä, miten kehitetään elinvoimaisia kyliä ja asukasyhteisöjä.

Kyläohjelma toimii työkaluna, jonka avulla paikallinen kehittäminen jatkuu aktiivisena. Tavoitteena on ylläpitää kylien erinomaista elinympäristöä, josta löytyvät riittävät palvelut ja sosiaalinen hyvinvointi. Iitin kyläohjelmassa huomioidaan kestävän kehityksen merkitys laajasti, niin taloudellisesti, ekologisesti kuin sosiaalisestikin. 

Pääteemoiksi on asetettu elinvoiman lisääminen ja älykäs sopeutuminen, yhteisöllisyyden edistäminen, kestävän matkailun lisääminen ja viihtyisän ympäristön luominen. Kyläohjelman pääteemat nojaavat vahvasti Pohjois-Kymen Kasvun strategiaan, jonka pohjalle myös mahdolliset Leader-rahoitukset pohjautuvat rahoituskaudella 2023–2027. Kyläohjelmassa on huomioitu valtakunnallisiateemoja mm. Suomen kylät ry:n materiaaleista, myös Kymenlaakson kylät ja Päijät-Hämeen kylät toimijoidenstrategiat huomioon ottaen.  

Kyläohjelman laatimisen taustatueksi teetettiin lokakuussa 2022 Suomen kylät ry:n Kyläturvallisuus2023 -hankkeen osana Iitin kylien kyläturvallisuuskysely, jonka tuloksia esiteltiin myös avoimessa keskustelutilaisuudessa marraskuun alussa 2022. 

Lue lisää ja tutustu kyläohjelmaan: kyläasiainneuvottelukunnan sivulla.

Tiedote julkaistu ensimmäisen kerran Iitin kunnan vanhoilla verkkosivuilla 13.1.2023 klo 15.23.


Jaa sivu eteenpäin

Muita tiedotteita