Maijastiina Lintukangas
0400 183 096
maijastiina.lintukangas@iitti.fi

Paikkatietoinsinööri

Ei tavoitettavissa, sijainen: Mika Flöjt

Harri Hoffren
0404854037
harri.hoffren@iitti.fi

Tekninen johtaja

Yksityistieavustushakemus

Tällä lomakkeella voi hakea avustusta Iitin kunnan alueen yksityisteiden kunnossapitoon

Yksityistieavustushakemus_2016.pdf
Yksityistien kunnossapidon toteutuneet kustannukset

Tällä lomakkeella ilmoitetaan yksityistien kunnospidon toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset nelivuotiskausi
Yksityisteiden kunnanavustusten jakoperusteet

Iitin kunta avustaa kunnassaan sijaitsevia yksityisteitä myöntämällä avustusta näiden jakoperusteiden mukaisesti tien kunnossapitoon, perusparantamiseen
ja rakentamiseen. Iitin ja naapurikuntien rajoilla sijaitsevien yksityisteiden kunnanavustuksesta päätetään tapauskohtaisesti soveltaen näitä jakoperusteita, ja ottaen huomioon se, miten ne palvelevat iittiläisiä.

Avustuss__nn_t2021.pdf

Yksityistieavustukset

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien kunnossapitoon, perusparannukseen ja tekemiseen.

Avustuksia voi saada myös valtion varoista. Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Yksityistietietojen ilmoittaminen Digiroadiin
Yksityistielain (560/2018) myötä Yksityistiekunnilla on vuodesta 2019 alkaen velvollisuus toimittaa Väylän Digiroad-järjestelmään tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot. Yksityisteiden valtionavustuksen saamisen yhtenä edellytyksenä on, että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat Digiroadissa ajantasaiset. Tietoja ei saada Digiroadiin mistään muualta kuin yksityistiekunnilta ja yksityistieosakkailta. Yksityisteille ei ole lähtökohtaisesti aineistossa ilmoitettuna mitään tietoja, jos tiekunta ei ole sitä itse aiemmin tehnyt. 

Väylä

Vuoden 2019 alusta muuttunut lainsäädäntö velvoittaa yksityistiekuntia ilmoittamaan yksityistietiedot maanmittauslaitokselle:

www.maanmittauslaitos.fi

Edellytykset

Avustusten saaminen edellyttää yleensä, että tien hoitoa varten on perustettu tiekunta.

Tekninen toimisto
Rautatienkatu 22 47400 KAUSALA
maanantai-perjantai
09:00 - 15:00

Kansalaiset
Liikenne - Tienpito
tiet / yksityistiet, avustukset / yksityistieavustukset, ylläpito / tienpito