Yksityistieavustushakemus

Tällä lomakkeella voi hakea avustusta Iitin kunnan alueen yksityisteiden kunnossapitoon

Yksityistieavustushakemus_2016.pdf
Yksityistien kunnossapidon toteutuneet kustannukset

Tällä lomakkeella ilmoitetaan yksityistien kunnospidon toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset nelivuotiskausi
Yksityisteiden kunnanavustusten jakoperusteet

Iitin kunta avustaa kunnassaan sijaitsevia yksityisteitä myöntämällä avustusta näiden jakoperusteiden mukaisesti tien kunnossapitoon, perusparantamiseen
ja rakentamiseen. Iitin ja naapurikuntien rajoilla sijaitsevien yksityisteiden kunnanavustuksesta päätetään tapauskohtaisesti soveltaen näitä jakoperusteita, ja ottaen huomioon se, miten ne palvelevat iittiläisiä.

Avustuss__nn_t2016.pdf

Yksityistieavustukset

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien kunnossapitoon, perusparannukseen ja tekemiseen.

Avustuksia voi saada myös valtion varoista. Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Edellytykset

Avustusten saaminen edellyttää yleensä, että tien hoitoa varten on perustettu tiekunta.

Tekninen toimisto
Rautatienkatu 22 47400 Iitti
maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai
09:00 - 15:00

Kansalaiset
Tienpito
ylläpitävä muuttaminen / tienpito, tiet / yksityistiet, avustukset / yksityistieavustukset