Yhteiskuulutus 2023

11.01.2023 09:26

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus 3/11.1.2023

Kunnanvaltuuston, Kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten sekä valiokuntien kokousaikataulut sekä pöytäkirjojen ja muistioiden nähtävänä pitäminen


Kunnanvaltuusto
Kunnanvaltuuston kokoukset pidetään Kunnantalossa Rautatienkatu 20, pääsääntöisesti joka kuukauden neljäs tiistai alkaen klo 18. Kokouskutsu annetaan yleisesti tiedoksi julkaisemalla se kunnan kotisivuilla ja Iitinseutu lehdessä. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa.
Kunnanvaltuuston pöytäkirjat julkaistaan kunnan verkkosivuilla kokousta seuraavana torstaina.


Kunnanhallitus
Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään Kunnantalossa, Rautatienkatu 20, jokaisen kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena maanantaina alkaen kello 17.30. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa.
Kunnanhallituksen pöytäkirjat julkaistaan salassa pidettäviä asioita lukuun ottamatta kunnan verkkosivuilla kokousta seuraavana torstaina.

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuussa.
Kokouksen pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla viikon kuluttua kokouksen jälkeen.

Keskusvaalilautakunta
Keskusvaalilautakunta kokoontuu vaalien aikana.
Kokouksen pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla viikon kuluttua kokouksen jälkeen.

Viranomaislautakunta
Viranomaislautakunnan säännölliset kokoukset pidetään Kunnantalossa, Rautatienkatu 20, tarvittaessa arkitorstaina alkaen kello 18.00.
Viranomaislautakunnan pöytäkirjat julkaistaan salassa pidettäviä asioita lukuun ottamatta kunnan verkkosivuilla kokousta seuraavan viikon maanantaina.


Palveluvaliokunta
Palveluvaliokunnan varsinaiset kokoukset pidetään Kunnantalossa, Rautatienkatu 20, tarvittaessa kuukauden ensimmäinen arkikeskiviikko klo 17.30. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa.
Kokouksen muistio julkaistaan kunnan verkkosivuilla viimeistään viikon kuluttua kokouksen jälkeen.

Elinympäristövaliokunta
Elinympäristövaliokunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti Kunnantalossa, Rautatienkatu 20, kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina. Tarvittaessa kokouksia pidetään muulloinkin.
Kokouksen muistio julkaistaan kunnan verkkosivuilla viikon kuluttua kokouksen jälkeen.

Elinvoima- ja resurssivaliokunta
Elinvoima- ja resurssivaliokunnan kokoukset pidetään Kunnantalossa, Rautatienkatu 20, tarvittaessa.
Kokouksen muistio julkaistaan kunnan verkkosivuilla viikon kuluttua kokouksen jälkeen.

Viranhaltijapäätösten nähtävänä pitäminen
Päätökset pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.


Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen
Kunnalliset ilmoitukset saatetaan kuntalaisten tietoon valtuustokaudella julkaisemalla ne kotisivuilla (www.iitti.fi/kuulutukset). Tämän lisäksi on eri toimielimillä oikeus harkintansa mukaan julkaista tärkeimmät ilmoitukset Iitinseutu lehdessä sekä virkoja ja toimia koskevat ilmoitukset eri alojen ammattilehdissä tai muissakin lehdissä.


Kunnantalojen aukioloaika
Kunnantalojen ovet ovat toistaiseksi suljettu. Asiointi kunnantaloissa ajanvarauksella. Aikaisempaan tapaan asiointi kunnantaloilla on mahdollista myös aukioloaikojen ulkopuolella sopimalla siitä eli ns. ajanvarausperiaatteella.


Puhelinvaihde ma-pe klo 9.00-11.00 ja 12.00-15.00


Kausala 11.1.2023


Iitin kunta


Kunnanhallitus