Yhteiskuulutus 2022

05.01.2022 11:31

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus 1/5.1.2022

KUNNANVALTUUSTON, KUNNANHALLITUKSEN, LAUTAKUNTIEN JA MUIDEN TOIMIELINTEN SEKÄ VALIOKUNTIEN KOKOUSAIKATAULUT SEKÄ PÖYTÄKIRJOJEN  JA MUISTIOIDEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN

KUNNANVALTUUSTO

Kunnanvaltuuston kokoukset pidetään Kunnantalossa Rautatienkatu 20, pääsääntöisesti joka kuukauden neljäs tiistai alkaen klo 18. Kokouskutsu annetaan yleisesti tiedoksi julkaisemalla se kunnan kotisivuilla ja Iitinseutu -nimisessä lehdessä. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa.

Kunnanvaltuuston pöytäkirjat julkaistaan kunnan verkkosivuilla kokousta seuraavana torstaina.

KUNNANHALLITUS

Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään Kunnantalossa, Rautatienkatu 20, jokaisen kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena maanantaina alkaen kello 17.30. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa.

Kunnanhallituksen pöytäkirjat julkaistaan salassa pidettäviä asioita lukuunottamatta kunnan verkkosivuilla kokousta seuraavana torstaina.

PALVELUVALIOKUNTA

Palvaluvaliokunnan varsinaiset kokoukset pidetään Kunnantalossa, Rautatienkatu 20, tarvittaessa kuukauden ensimmäinen arkikeskiviikko klo 17.30. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa. Kokoukset pidetään toistaiseksi pääsääntöisesti sähköisinä etäyhteydellä.

Kokouksen muistio julkaistaan kunnan verkkosivuilla viimeistään viikon kuluttua kokouksen jälkeen.

VIRANOMAISLAUTAKUNTA

Viranomaislautakunnan säännölliset kokoukset pidetään Kunnantalossa, Rautatienkatu 20, tarvittaessa arkitrorstaina alkaen kello 18.00.

Viranomaislautakunnan pöytäkirjat julkaistaan salassa pidettäviä asioita lukuunottamatta kunnan verkkosivuilla kokousta seuraavan viikon maanantaina. 

ELINYMPÄRISTÖVALIOKUNTA

Elinympäristövaliokunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti Kunnantalossa, Rautatienkatu 20, kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina. Tarvittaessa kokouksia pidetään muulloinkin.

Kokouksen muistio julkaistaan kunnan verkkosivuilla viikon kuluttua kokouksen jälkeen. 

ELINVOIMA- JA RESURSSIVALIOKUNTA

Elinvoima- ja resurssivaliokunnan kokoukset pidetään

Kunnantalossa, Rautatienkatu 20, tarvitaessa. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti sähköisinä etäyhteydellä.

Kokouksen muistio julkaistaan kunnan verkkosivuilla viikon kuluttua kokouksen jälkeen.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Keskusvaalilautakunta kokoontuu vaalien aikana.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla viikon kuluttua kokouksen jälkeen.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tarkastuslautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuussa.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla viikon kuluttua kokouksen jälkeen. 

VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN

Päätökset pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN

Kunnalliset ilmoitukset saatetaan kuntalaisten tietoon valtuustokaudella julkaisemalla ne kotisivuilla (www.iitti.fi/kuulutukset). Tämän lisäksi on eri toimielimillä oikeus harkintansa mukaan julkaista tärkeimmät ilmoitukset Iitinseudussa sekä virkoja ja toimia koskevat ilmoitukset eri alojen ammattilehdissä tai muissakin lehdissä.

KUNNANTALOJEN AUKIOLOAIKA

Kunnatalot ovat toistaiseksi suljettu

Puhelinvaihde  ma-pe  klo 9.00-15.00

Kausala 5.1.2022

IITIN KUNTA