Yhteenveto Kausalan venerannan kehittämiskyselyn tuloksista

29.06.2022 08:16

Kategoria: Vapaa-aika Asuminen ja ympäristö

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt tälle vuodelle 20 000 euron määrärahan rantautumis- ja venepaikkojen kehittämiseen ja suunnitteluun, jonka käyttökohteisiin käytetään osallistuvaa budjetointia. Kausalan venerannan nykytilaa ja parantamistarpeita selvitettiin kyselyllä, joka oli avoinna 30.5.-19.6.2022 välisenä aikana ja siihen oli mahdollista vastata kunnan verkkosivujen kautta tai paperisena kunnan kirjastossa.

Kyselyssä kysyttiin mm. nykyisten venepaikkojen määrästä, laadusta ja kunnosta sekä veneiden talvisäilytyksestä. Lisäksi kysyttiin alueen turvallisuudesta, miljööstä, jätehuollosta, pysäköinnistä ja muusta virkistyskäytöstä. Vastauksia hyödynnetään toimenpiteiden suunnittelussa ja aikataulutuksessa käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa sekä tänä vuonna että tulevien vuosien hankkeissa. Lisäksi huomioidaan muissa yhteyksissä esiin tulleet venerantoja koskevat tarpeet ja toiveet.

Vastaajia oli yhteensä 53, mutta vastausmäärät vaihtelivat kysymyksittäin. Yli puolet vastaajista oli venepaikan vuokraajia. Osa vastaajista käyttää venerantaa ulkoilualueena tai hyödyntää veneenlaskupaikkaa. Vastauksia oli saatu myös vierasvenepaikan käyttäjiltä.

Venerannan yleiseen siisteyteen ja turvallisuuteen toivottiin parannuksia

Kyselyssä toivottiin paljon valvonnan lisäämistä erilaisin keinoin. Autojen ja veneiden turvallisuudesta oltiin huolissaan, koska alueella oli vastaajien mukaan käynyt varkaita useampaan kertaan.

Soutuvenepaikkoihin liittyen toivottiin mm. rantautumisen helpottamista, pusikon ja heinikon poistoa sekä venepaikkojen merkitsemisen ja kiinnitysmahdollisuuksien parantamista. Lisäksi toivottiin, että venepaikan vuokraajat huolehtisivat paikkansa siisteydestä ja siivoaisivat ylimääräiset rakenteet pois. Laitureiden kiinnityksistä oli muutamia huomioita. Erityisesti aisapaikkoja tarvittaisiin lisää, mutta myös useammille poijupaikoille olisi käyttöä.

Vierasvenepaikkojakin toivotaan lisää ja erilaisille veneille, mutta todetaan, että alueella ei ole oikein nähtävää tai palveluja vierailijoille. Tankkauspisteen puute koettiin ongelmaksi etenkin kauempaa tulevien vierasveneilijöiden näkökulmasta. Myös septityhjennystä, puhdasta vettä ja sähköä kaivattiin sekä omaan käyttöön että vierailijoille.

Alueelle toivottiin myös mm. uimapaikkaa, penkkejä, keinuja, madonkaivuupaikkaa ja yleisesti siistimpää ympäristöä, jossa Kausalalaiset voisivat onkia, retkeillä ja viettää kesäpäivää veden äärellä. Laavua tai kotaa toivottiin rakennettavaksi. Vastauksissa harmiteltiin kunnossapitotöiden takia kaadettuja puita ja toivottiin uusia istutettavaksi. Venerantaan johtavan Kymenrannantien todettiin olevan huonossa kunnossa ja toivottiin sen asfaltointia.


Nopealla aikataululla tullaan selvittämään eri mahdollisuuksia parantaa alueen valvontaa ja turvallisuutta. Valaistuksen uusiminen on ajankohtaista, mikä aiheuttaa kaivuutarpeita. Samassa yhteydessä voidaan siistiä alueen kasvillisuutta ja jäsennellä aluetta paremmin. Pieniä toivottuja parannuksia toteutetaan myös pian, kuten ikkuna puuceen oveen ja tuodaan penkkejä maisemien katselua ja onkimista varten. Alueen parantamisessa säilytetään luonnonmukaisuus ja huomioidaan mahdollisuuksien mukaan erilaiset käyttötarpeet veneilyn ohella.

Kausalan veneranta on tarkoitettu ensisijaisesti kotisatamaksi eikä niinkään vierasvenerannaksi, joita Iitissä on muutamia muilla kylillä. Kausalan venerannan edellytykset vierasveneilyyn paranevat muun kehittämisen ohessa ja vierasvenepaikkojen lisäämistä mietitään suhteessa muiden venepaikkojen lisätarpeeseen. Varsinaisen tankkauspisteen rakentaminen ei ole järkevää suurten kustannusten takia, mutta esimerkiksi tilauksesta perävaunulla tuotavan polttoaineenjakelun järjestäminen voisi olla mahdollista yrittäjävetoisesti.

Alueelle toivottua uimapaikkaa ei ole turvallista sijoittaa aivan venerannan yhteyteen, mutta sen toteuttamismahdollisuuksia selvitetään. Kunnalla on rannassa maaomaisuutta tällä hetkellä vain venerannan kohdalla.

Alueelle kaivattiin tapahtumia ja selvitystä onko siihen mahdollisuuksia. Kausalan venerannassa on silloin tällöin järjestetty pieniä tapahtumia ennenkin eikä tapahtumien järjestämiselle sinänsä ole estettä, kunhan tapahtuman järjestäjä hakee tarvittavat luvat ja huomioi rannan peruskäytön.

Kymenrannantie on suurelta osin yksityistie, jossa kunta on osakkaana. Tietä ei näillä näkymin tulla asfaltoimaan, mutta tien kunto paranee mahdollisten perusparannushankkeiden myötä tulevaisuudessa.

Vastauksissa oli myös sellaisia toiveita, joiden toteuttaminen ei ole todennäköistä esimerkiksi kustannussyistä. Toiveet huomioidaan, mikäli tilanne tulevaisuudessa muuttuu.

Ne vastaukset, jotka koskivat jotain muuta venerantaa, tullaan huomiomaan mahdollisuuksien mukaan myös. Viime vuosina venerantoja on parannettu Kirkonkylällä, Jokuessa, Pohjanmäessä ja Vuolenkoskella. Pieniä parannustöitä tehdään näissäkin rannoissa tarpeiden ja käytettävissä olevien resurssien puitteissa.

Kiitos kaikille vastaajille!

Venerantoja koskevat tiedustelut ja kehittämistarpeet:

Timo Vaaranto
rakennusmestari, Iitin kunta
timo.vaaranto@iitti.fi / puh. 0400750093

tai

Harri Hoffren,
tekninen johtaja, Iitin kunta
harri.hoffren@iitti.fi / puh. 0404854037

kuvituskuva.