Vuoden 2021 hulevesilaskutus

10.01.2022 13:15

Kategoria: Tontit ja rakentaminen Asuminen ja ympäristö

Tiedote julkaistu 22.12.2021 16:03, nostettu 10.1.2022

Vuoden 2021 hulevesilaskutus aloitetaan viikolla 1

Iitin kunta perii jatkossa vuosittain hulevesimaksun asemakaava-alueen kiinteistön omistajalta
tai kunnan maavuokralaiselta, joka kiinteistörekisterin mukaan on ollut kiinteistön omistajana tai maavuokralaisena/haltijana vuoden ensimmäisenä päivänä. Vuoden 2021 hulevesilaskutus aloitetaan viikolla 1.

Maksun määräytyminen ja perusteet

Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksien katoilta ja muilta vastaavilta paikoilta pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä, joka käsitellään tontilla tai johdetaan pois kiinteistöltä. Myös rakennusten perustusten kuivatusvedet eli salaojavedet ovat hulevettä. Maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvalla hulevesimaksulla katetaan kunnan hulevesijärjestelmän rakentamisesta ja ylläpidosta kunnalle aiheutuneita kustannuksia. Hulevesimaksulla osallistutaan yleisten alueiden, kuten katujen ja puistojen, hulevesien hallinnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Hyväkuntoisilla ja toimivilla katualueiden hulevesijärjestelmillä pystytään minimoimaan taajamatulvien mahdollisuus. Puistot pysyvät paremmassa kunnossa toimivien hulevesijärjestelmien avulla ja puistojen käyttö on näin miellyttävämpää sekä turvallisempaa.

Hulevesimaksun perusteena on Maankäyttö- ja rakennuslain 103 n § (22.8.2014/682) ja kyseessä on julkisoikeudellinen maksu. Kiinteistökohtaisen hulevesimaksun käyttöönotosta ja maksun määräytymisen perusteista on päätetty Iitin kunnanvaltuuston kokouksessa 10.11.2020 (KV 10.11.2020 § 20). Kunnanvaltuuston päätöksessä (pdf) hulevesimaksun yksikköhinta on 50 euroa, ja kiinteistöt on jaoteltu neljään kiinteistöluokkaan, joilla on omat maksukertoimet. Hulevesijärjestelmän vaikutusalueeseen kuuluvat asemakaava-alueella olevat kiinteistöt (omakotitalo ja paritalo, rivitalo, kerrostalo, liike-/toimisto-/julkinen rakennus/teollisuusrakennus ym.). Maksu koskee kaikkia rakennettuja asemakaava-alueen kiinteistöjä riippumatta siitä, johdetaanko hulevesi maaperään imeyttämällä, ojaan tai hulevesiviemäriin.

Lisätietoja:

 

Harri Hoffren
tekninen johtaja
harri.hoffren@iitti.fi / p. 0404 854 037

Sari Hatara
palvelusihteeri, tekninen toimisto
sari.hatara@iitti.fi / p. 040 658 6119

kuvituskuva.