Voimassa olevat kalastuslupaohjeet

25.04.2018 08:43

Kategoria: Vapaa-aika

Onkiminen, pilkkiminen ja silakanlitkaus ovat jokamiehenoikeuksia ja täten vapaita kaikista maksuista. Poikkeuksen muodostavat kalastuskilpailut ja muut erityiset kalapaikat joissa kalastus on järjestetty kaupallisesti. Erityisiä kalapaikkoja ovat esimerkiksi kirjolohen onkipaikat ja muut erityiskalavedet joissa on sallittua kalastaa vain maksua vastaan. Myös osakaskunnat myöntävät erilaisia maksullisia kalastuslupia vesialueilleen. 
  

Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18–64-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä tai ravustaa. Kalastonhoitomaksu oikeuttaa yhdellä vieheellä kalastamiseen lähes koko maassa, toisinaan kalastaja tarvitsee lisäksi vesialueen omistajan luvan. Kalastonhoitomaksuilla hoidetaan kalavesiä ja kalakantoja sekä valvotaan kalastusta ja neuvotaan kalastajia. Kalastonhoitomaksu perustuu kalastuslakiin. Lisätietoja saa sähköpostitse eraluvat@metsa.fi ja puhelimitse 020 69 2424.


Kalastonhoitomaksut

Iitin viehekalastuslupa-alue

Iitin viehekalastuslupa-alue käsittää vesialueen Mankalan voimalaitos - Hiidensalmi, Urajärvi mukaan lukien. HUOM! Mankalan voimalaitoksen edusta on rauhoitusaluetta.


Kalastonhoitomaksu


Huomioi
- Kuitti kalastonhoitomaksun suorittamisesta tulee olla aina mukana kalastaessa.
- Ikään perustuvan kalastusoikeuden todistamiseksi on suositeltavaa pitää kalastettaessa mukana henkilöllisyystodistusta.


HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ:

www.salpausselankalatalousalue.fi

www.ahven.net

www.mmm.fi

www.vakapi.com/


Iitin kalapaikkoja

IITIN KALAMIEHET RY (Facebook)

Kalastus