Vastaa, vaikuta ja äänestä: Kausalan keskustan alueen kehitettävät kohteet

08.04.2022 10:56

Kategoria: Vapaa-aika Asuminen ja ympäristö

Kausalan keskustan alueen viihtyisyyden tilaa ja kehitysehdotuksia kartoitettiin kuntalaiskyselyllä 25.2.-13.3.2022. Määräaikaan mennessä kyselyyn annettiin 77 vastausta, kiitos kaikille vastaajille!

Kyselyllä kartoitettiin Kausalan keskustan alueen nykytilaa eli selvitettiin, mitkä alueet koettiin viihtyisäksi nykyisellään ja mitä alueita haluttaisiin kehittää ja millaisilla toimenpiteillä. Saatujen vastausten perusteella on koostettu jatkoäänestys, jossa kuntalaiset pääsevät äänestämään määrärahan mukaisesti kehitettävistä kohteista. Äänestyksen tulosten perusteella Kausalan keskustan alueen viihtyisyyskohteita kehitetään Iitin kunnanvaltuuston 14.12.2021 § 67 hyväksymällä 30 000 € määrärahalla vuoden 2022 aikana.

Kyselyssä annettiin palautetta ja kehitysehdotuksia myös kunnan yksityisistä liiketiloista ja kiinteistöistä, joiden kehittämiseen kunta ei voi vaikuttaa.

Kyselyn vastausten perusteella viihtyisiksi koetaan Ravilinnan ja kirjaston ympäristöt sekä uusi Eerolantien liikuntapuisto. Eniten kehittämistä kaipaaviksi alueiksi koetaan Kausalan tori, linja-autoaseman ympäristö sekä puistoalueet, joiden viihtyisyyteen ja toiminnallisuuteen toivotaan parannusta. Pysyvän kehittämisen ohella erilaisten tapahtumien on koettu myös tuovan elinvoimaa ja vireyttä keskustaan.

Vuonna 2022 kehitettävät kohteet valitaan Sinun avullasi

Ensimmäisen kyselyn jatkoksi toteutamme äänestyksen keskustan alueen kehitettävien kohteiden valitsemiseksi, jossa jokainen kuntalainen voi vaikuttaa osallistavan budjetoinnin periaatteen mukaisesti. Äänestyksen avulla haetaan mielipiteitä yleisilmeen ehostamisessa käytettävistä värivalinnoista, toiminnallisuuksista ja aktiviteeteista, joita Keskustan kohteissa tarjotaan jatkossa.

Vastaa, vaikuta ja anna äänesi!

Kehitettävien kohteiden erilaisia vaihtoehtoja pääset äänestämään 7.4.-1.5.2022 välisenä aikana tästä >>

Äänestyksellä kehitettäväksi valittujen kohteiden lisäksi yleisilmettä tullaan kohentamaan yleisellä siistimisellä, kesäkukilla, istumapaikkojen parantamisella sekä kunnan omien kiinteistöjen yleisilmettä ehostamalla. Alueen kehittämistä tehdään kunnan omien kiinteistöjen ja yhteistyössä yksityisten kiinteistöjen omistajien, Elyn, VR:n, seurakunnan sekä yhdistysten kanssa.

Määrärahan ylittäviä ehdotuksia kootaan tulevien vuosien yleissuunnitelmaan ja niitä pyritään toteuttamaan omina hankkeinaan.

Lisätietoja:

Harri Hoffren,
tekninen johtaja
harri.hoffren@iitti.fi
Puh. 0404 854 037

kuvituskuva.